– Mer grafitt enn vi hadde drømt om

Steve Haugerud tror Norwegian Graphite finner nok grafitt til å starte produksjon.

Steve Haugerud tror Norwegian Graphite finner nok grafitt til å starte produksjon. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Steve Haugerud tror funnene kan skape 30 nye arbeidsplasser.

DEL

– Vi finner nok av sorten. Det eneste vi er spente på er kvaliteten, sier Steve Haugerud i Norwegian Graphite AS.

Haugerud er samfunnskontakt i selskapet som nylig har avsluttet prøveboringene etter grafitt i Sortland.

I hovedsak er det i utmarksområdene til Jennestad og Holmstad prøvene er tatt, og ifølge Haugerud finner de mer grafitt enn de hadde håpt på forhånd.

– Vi fant ganske mye grafitt ved Trollvatnet da vi bora der. Og flere andre steder finner vi tjukke strukturer som ikke er kjent fra tidligere. Det er tydelig at det er mer grafitt i dette området enn noen kunne drømt om.

Kvaliteten avgjør

Han føler seg derfor nokså trygg på at mengden grafitt er tilstrekkelig til å starte drift. Mer spennende er kvaliteten.

– Det er flakgrafitten vi er på jakt etter, og vi har sendt prøver til to uavhengige laboratorier for å få testet kvaliteten på den. Dessuten er det vesentlig at grafitt-innholdet i strukturene er høyt nok. Drømmen er at vi har 15 prosent grafitt-innhold, men vi må minst ha 10 prosent for å kunne si at dette er drivverdig.

Selskapet som står bak undersøkelsene vil i neste omgang gå mer systematisk til verks. Først skal det gjennomføres omfattende elektromagnetiske målinger til sommeren. Deretter blir det boring i rutenett med 50 meter mellom hvert hull.

Borer mer

– Det vil gi oss et mye mer nøyaktig anslag over hvor store forekomstene er, og hvor de er. Det vi da vil være på jakt etter, er én forekomst stor nok til å starte drift på. Seinere vil det være aktuelt å ta ut grafitt fra de andre forekomstene, sier Haugerud.

Så langt er det tatt ut 1.500 meter med prøver. I neste runde skal det etter planen bores 4.000 meter.

– Hovedfeltet bør inneholde 1,5 til 2 millioner tonn, noe som vil danne grunnlaget for en fabrikk. Tanken er at vi skal kunne produsere om lag 100.000 tonn for året, tilsvarende 15.000 tonn rein grafitt.

Godt utgangspunkt

De første prøvesvarene får bedriften kommende uke. Men hele mai måned har nok passert før alle prøvene er analysert. Haugerud er optimist:

– Vi har satt gamle prøver inn i nye modeller, og da får vi til svar at det fins 1,87 millioner tonn. Denne gang har vi imidlertid boret i breiere strukturer, så jeg tror at tonnasjen er der. Spørsmålet er kvaliteten. Der ser nok Koven-området best ut foreløpig, men analysene vil avgjøre dette.

Selskapet har i dag basen sin ved den tidligere maskinførerskolen i Vik. Haugerud mener dette er et godt utgangspunkt for selskapet.

– Her står det bygninger som er ypperlige til vårt bruk, og her fins det eiendom vi kan bruke til å bygge på. Det vil være et ypperlig utgangspunkt for en fabrikk.

30 arbeidsplasser

I fabrikken er det meningen at grafitten skal skilles fra den øvrige steinmassen som tas ut.

Arbeidene så langt er finansiert gjennom en aksjeemisjon. Det vil også være tilfelle i kommende runder.

Haugerud håper at arbeidet vil gå så raskt at det kan bli drift allerede i 2015.

– Hvor mange arbeidsplasser kan det dreie seg om?

– Ved full drift snakker vi kanskje om 30 arbeidsplasser, og selvfølgelig store ringvirkninger både for næringsliv og kommunen.

– Vi har veldig god tro på dette, for det fins store mengder grafitt både i Jennestadmarka, ved Hornvatnet og ved Trollvatnet. Dessuten er det påvist grafitt både Bø, Øksnes og på Ånstad i Sortland. Det gjør at jeg er veldig optimistisk, sier Haugerud.

Artikkeltags