annonse

– Nå må foreldrene ta ansvar selv

: SLT-koordinator i Sortland, Randulf Nedrum, oppfordrer foreldregruppa til å danne et forum hvor de blir bedre kjent og kan fortsette diskusjonen. (Foto: )

+ SORTLAND: SLT-koordinator Randulf Nedrum ønsker en foreldrekultur der man kjenner hverandre og tør å ta kontakt. Og helst at foreldrene lager et forum og velger en talsperson som kan bli bindeleddet inn mot kommunen.

Inger Merete Elven


annonse