SORTLAND: Det var anløp til dramatikk ved Storvatnet i Sortland, da man fryktet demninga ved Storvatnet i Sortland kunne ryke, etter at det oppsto lekkasje.

– Nå melder rådmann Randi Gregersen at man tar sikte på å stoppe lekkasjen ved å armere demninga med masser, og biler kjører i skytteltrafikk med egnede masser fra Karihaugen for å tette i kveld.

Gregersen rådfører seg med ingeniør Terje Grindhaug fra NVE på stedet, og avdramatiserer nå situasjonen kl 19.30.

Politiet varslet at beboere i området under drikkevannskilden måtte evakuere øyeblikkelig, og stengte veien forbi.

I dalområdet under Storvatnet og Karihaugen ligger Munningssletta, Fjellheim og Øvre Ånstad. Det er ikke noe byggefelt i umiddelbar nærhet av vatnet.

Storvatnet under skaret mellom Sortland og Holmstaddalen er hoved-drikkevannskilden til Sortland.

FV 951 Blåheiveien mellom Holmstad og Selnes ble sperret ved alpinbakken og ved Munningssletta på grunn av faren.

– Vi har foreløpig ikke fullstendig oversikt over hvem som blir berørt, dersom demningen ryker, melder politiet.

Rådmann Randi Gregersen i Sortland betegner ikke situasjonen som dramatisk, men sier man har valgt å være føre var, og derfor har evakuert de boligene man har vurdert som mest utsatt:

– Det er satt krisestab, og de berørte blir ivaretatt.

Politiet opplyser at evakuerte tas imot i Samfunnssalen.

Gregersen forteller til Bladet Vesterålen at det har oppstått lekkasje under anleggsarbeid, da et rør skulle skiftes.

– Vi har valgt å være i forkant, da de oppdaget lekkasjen, sier Gregersen.