Den siste tids tumulter i havnestyret har ikke gått Bjørkmo hus forbi. Men hun har bevisst latt være å legge seg opp i havnestyrets arbeid.

– Som ordfører er jeg generalforsamling. Og jeg skal ikke gå inn styrets arbeid. Det har jeg heller ikke gjort, sier Bjørkmo.

Hun sier hun tar til etterretning at Silvia Ovik har stilt sin plass til disposisjon.

Les også:

Sa opp havnesjefen med knappest mulig flertall 

– Stort ansvar

– Kommunestyrets ansvar i den forbindelse er å velge noen til hennes plass, og det skal vi gjøre, sier Bjørkmo.

Hun understreker at styrets medlemmer er pålagt et stort ansvar.

– Det ansvaret må styret ta, uansett. Jeg verken kan eller vil instruere styret, sier Bjørkmo.

– Har styret gjort en god jobb i saken om havnesjefen?

– Jeg kan ikke kommentere styrets arbeid av samme årsak som jeg allerede har nevnt, jeg går ikke inn i styrets arbeid.

– Snakk opp Sortland

– Har saken påvirket Sortland kommunes omdømme negativt?

– Jeg mener at når Silvia Ovik gang på gang kommenterer Sortland kommunes omdømme, så kunne hun godt latt det være. Vi politikere må prøve å snakke positivt om Sortland, også i de sammenhenger der man møter kvist.

Les også:

Krever å få beholde jobben 

– Kan omdømmet til Sortland påvirke hvilke arbeidstakere kommunen trekker til seg?

– Omdømmet er viktig, det er klart. Men det er bare én av mange faktorer som påvirker om folk vil flytte til og arbeide i Sortland kommune. Vi har svært mange positive ting å si om Sortland, god barnehagedekning, en flott Kulturfabrikk, et godt helsetilbud. Dette er også viktige faktorer, og vi har mange flere. Vi har ungdomspriser, idrettspriser og mye mer. Dette må vi også klare å vise fram, sier Bjørkmo.

Styreleder ikke tema

– Er havnestyreleder Nordlunds posisjon et tema i samtaler mellom dere?

– Nei, det er ikke et tema. Nordlund og det øvrige havnestyret er enstemmig valgt av kommunestyret, og jeg har full tillit til styret.

Les også:

Mangler tillit til Nordlund 

– Men jeg må få tillegge at det ikke bør være rom for et politisk spill i et styre. I et styre skal man ikke drive med slikt.

– Har det vært et politisk spill i havnestyret?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg er ikke inne i styrets arbeid. Men min beskjed til styret er: Jobb for havnas beste, sier Bjørkmo.