Det går fram av et brev han i ettermiddag sendte styremedlemmene i Sortland havn KF.

I brevet peker han på at styret i forrige styremøte vedtok å tilby ham å fortsette i stillinga som havnesjef i henhold til gjeldende arbeidsavtale.

Vil at havnesjefen skal fortsette 

Dagen etter dette møtet ble det gjennomført et forhandlingsmøte.

Forhandler om å fortsette 

– Møtet ble avholdt 7. april med det formål å få vite om jeg stilte noen betingelser for å fortsette i stillingen. I møtet ble det presisert at jeg ikke der og da måtte gi noe endelig svar på det nye tilbudet, men at jeg ville måtte komme med et slikt svar i dagens styremøte, heter det i brevet fra Armstrong.

– I dagens styremøte nektet imidlertid styrets leder meg å gi endelig svar på det foreliggende tilbudet, skriver Armstrong, som ikke fikk ordet på noe tidspunkt under styremøtet tirsdag.

Sa opp havnesjefen med knappest mulig flertall 

– Jeg fikk med andre ord ikke anledning til å svare på styrets tilbud innen den akseptfrist som ble framlagt i sonderingsmøtet, skriver han, og påpeker at dette er et brudd på avtaleloven.

Her er Armstrongs krav 

– Ettersom styrets vedtak i dag er rettsstridig er akseptfristen for tilbudet ikke å anse som utløpt, skriver Armstrong.

Nordlund beklager at han ikke informerte 

Han avslutter brevet slik:

– På denne bakgrunn aksepterer jeg styrets tilbud om å fortsette i stillingen som havnesjef i henhold til gjeldende arbeidsavtale, skriver han.

Havnesjefen sier opp