Bladet Vesterålen fortalte torsdag kveld at havnesjef Geoffrey L. Armstrong sier opp jobben etter tre måneder.

Les også: Havnesjefen sier opp

Årsaken han oppgir, er mistillit til lederen i havnestyret, Karl Erling Nordlund, etter at han holdt et møte med ansatte i Sortland havn uten å informere havnesjefen.

Torsdag kveld fikk Bladet Vesterålen en pressemelding fra Nordlund, der han beklager at han ikke orienterte om møtet.

Her er pressemeldingen i sin helhet:

Styret i Sortland Havn KF har 31.03.16 mottatt oppsigelse fra havnesjef  Geoffrey L. Armstrong.

Som årsak til oppsigelse oppgis mistillit til styreleder pga det har vært avholdt et møte mellom styreleder og ansatte i havna med Fagforbundet tilstede.

Styreleder beklager at havnesjef og styret i Sortland Havn ikke har blitt orientert om dette møtet.

Styret tar oppsigelsen til etterretning.

Karl-Erling Nordlund

styreleder

Les også: Stø kurs med ny sjef