Etter det Bladet Vesterålen kjenner til skal havnesjef Geoffrey J. Armstrong ha oppdaget at det manglet utstyr for opp mot 50.000 kroner.

Bladet Vesterålen har vært i kontakt med flere personer som bekrefter forholdet, og som hevder at saken er en del av bakteppet for konflikten som så langt har endt med at havnesjef Armstrong sa opp og at styremedlem Silvia Ovik (H) har trukket seg fra sitt verv.

Armstrong skal ha tatt opp saken med styreleder Karl Erling Nordlund, som så tok kontakt med den som var antatt å være i besittelse av det savnede utstyret. Etter dette ble gjenstandene tilbakelevert.

– En sak for styret

Havnestyret ble informert om saken av Nordlund først i tirsdagens møte, der den ble behandlet bak lukkede dører.

Kontrollutvalget i Sortland har drøftet saken, men finner ikke grunn til å gå videre med den. Utvalgets leder Geir Halvorsen (H) sier drøftingen i utvalget hadde som formål å finne ut om utvalget skulle be rådmannen om ei orientering om saken.

– Men vi mener dette er en sak for styret i havna, sier Halvorsen.

– Inhabil

Kontrollutvalget er også varslet om at det vil få oversendt protokolltilførselen fra havnestyremøtet 12. april til vurdering. I protokolltilførselen påpekte et mindretall på tre i havnestyret at havnestyreleder Karl Erling Nordlund ikke burde vært til stede i saken knyttet til havnesjef Armstrongs oppsigelse, da det ble påstått at Nordlund var part i saken og følgelig inhabil.

Mangler tillit til Nordlund 

– Vi kan ikke trekke noen konklusjon i saken før vi har alle fakta på bordet. I første omgang ber vi derfor normalt om ei orientering, sier Halvorsen til Bladet Vesterålen.

Han sier en eventuell konklusjon i kjølvatnet av undersøkelsene blir meddelt kommunestyret.

– Vår oppgave er å påse at rutiner og drifta i forvaltninga er god nok. Vi driver etterkontroll, og kan se nærmere på alle typer saker. Vi gjør en jobb for kommunestyret, og rapporterer våre konklusjoner til kommunestyret, sier Halvorsen.

– Var muntlig avtalt

Personen som har levert tilbake det omtalte utstyret sier at saken er enkel: – Ingenting er forsvunnet.

– At enkelte av gjenstandene befant seg på min bopel skyldes ganske enkelt at det var avtalt at de skulle være der, sier vedkommende til Bladet Vesterålen.

Personen bekrefter at havnestyreleder Karl Erling Nordlund tok kontakt med det formål å bringe tilbake gjenstandene.

– Nordlund ville ikke stå ved avtalen som var inngått tidligere, og det var helt greit for meg. Derfor leverte jeg tilbake gjenstandene.

– Burde informert tidligere

Styreleder Karl Erling Nordlund sier havnestyret med fordel kunne vært informert om saken tidligere enn i tirsdagens møte.

Han ønsker ikke å kommentere saken utover det.

Les også:

– Uroen skapt av styrets formann

«God dag mann, økseskaft» Tilsvar til leder Fagforbundet, Sortland

– Gjør en jobb for havna