Saken var satt på dagsordenen etter striden som har pågått i styret den siste tiden, i forbindelse med tidligere havnesjef Geoffrey Armstrongs oppsigelse.

– Styret er ødelagt 

– Jeg har vært litt kritisk i denne saken, og havnestyrelederen har unnskyldt seg. Det er vel og bra. Men jeg skal heim i tenkeboksen etter dette, for jeg har aldri opplevd maken til rar behandling av saker i et styre. Og jeg har sittet i mange styrer, sa Einar Mårstad under debatten.

Mangler tillit til Nordlund 

– Forferdelig møte

Han pekte på forrige styremøte, der styret ved hjelp av styreleders dobbeltstemme avsatte havnesjef Armstrong. Det skjedde etter at et enstemmig styre hadde tilbudt ham å fortsette i jobben.

– Det var et helt forferdelig møte. Jeg tenkte – tror de at vi er helt teite? Jeg er vant til at man kan snakke sammen utenfor styremøter også, fortsatte Mårstad.

Sa opp havnesjefen med knappest mulig flertall 

Han sier han gikk inn i styret i havna av andre årsaker:

I tenkeboksen

– Jeg gikk inn for å prøve å få opp aktiviteten i Sortland havn. Men uroen vi har sett er blitt skapt av styrets formann. Og da må jeg gå i tenkeboksen. For jeg vet ikke lenger om jeg kan tilføre styret noe. For jeg får angst når jeg ser eiere som anklager oss for politisk spill, sa Mårstad.

– Det er ganske vanskelig for et nytt styre og en ny havnesjef å finne arbeidsformen og arbeidsmetoden. Men tillit kan gå begge veier, og vi har en plikt til å jobbe for tillit, sa Gunhild Stoltz.

Nordlund beklager at han ikke informerte 

Tok selvkritikk

Etter at Grethe Hjelle hadde antydet behovet for ekstern bistand, sa Stoltz:

– Det er mulig vi trenger ekstern hjelp for å sikre at vi skyter i samme retning, og ikke dolker hverandre i ryggen. Men vi kan selv ta tak i dette ved å jobbe etter vedtektene i Sortland havn KF.

– Problemet nå er at personalsakene har tatt all oppmerksomheten vår. Det er tragisk. Hvis vi ikke klarer å se forbi dem, har ikke jeg heller stort å tilføre styret, sa John Hansen.

Havnestyret møtes til uka 

Havnestyreleder Karl Erling Nordlund innledet debatten ved å si at det den siste tiden var framkommet synspunkter som understreker behovet for å komme videre:

– Vi må være åpne og gi våre bidrag, i respekt for oppgaven vi har tatt på oss.

– Og min rolle og funksjon har gått igjen i dette. Jeg har ingen problemer med å innse at jeg må være mer bevisst på å ta saker opp i styret – og særlig før jeg konkluderer. Det ser jeg helt klart.

Riper aller veier

– Tillit er ikke noe man kan vedta. Det gjør man seg fortjent til. Og den som ikke har tillit, har ansvar for å jobbe slik at man får det, sa Nordlund.

Han la til at det vil måtte ta tid før man er kommet så langt at man stoler på hverandre:

– Men jeg tror vi godt kan klare å gå videre. Selv om tilliten har fått ei ripa i lakken, nær sagt alle veier.