Havnesjefens oppsigelse var satt opp som en drøftingssak i onsdagens møte i havnestyret. Den nesten to og en halv times lange behandlinga av saken fant sted bak lukkede dører.

– Vi har mottatt en oppsigelse fra havnesjefen, og i tillegg er det tilkommet nye dokumenter som er unntatt offentligheten. Ut i fra det ber jeg om at møtet lukkes, innledet styreleder Karl Erling Nordlund (Sp).

Resten av styret sluttet seg til forslaget om å lukke møtet, med henvisning til at det dreide seg om en personalsak, og med hjemmel i paragraf 29 i kommuneloven.

Inhabil

Havnesjefen ble av styret erklært inhabil i saken, fordi han er part i den. De ansattes representant i havnestyret, Einar Glad Hansen, var heller ikke til stede under behandlinga. Dette i tråd med vedtektene for Sortland havn, som sier at ansattes representant ikke skal delta i behandling av personalsaker.

Det hersket en alvorlig stemning i møterommet, og Nordlund la ikke skjul på at dette var en vanskelig sak.

Drøfinga endte opp i et vedtak, der man er enig om at styret tar havnesjefens oppsigelse til etterretning. Samtidig vedtok man at styret tilbyr havnesjefen videre ansettelse i Sortland Havn KF, i henhold til gjeldende arbeidsavtale.

Nye møter

– Jeg foreslår, ut fra vedtaket, at styremedlemmene Silvia Ovik (H) og Grete Hjelle (Ap) gjennomfører et møte med havnesjefen, sa Nordlund, og fikk støtte for det.

Møtet må gjennomføres før neste styremøte, som ble satt til tirsdag 12. april, for å få en avklaring innen 13. april, som blir Armstrongs siste arbeidsdag dersom han ikke velger å fortsette i stillinga.

Den andre drøftingssaken som var satt opp onsdag, om hvordan driften av havne skal ivaretas på kort og lang sikt, ble utsatt i påvente av utfallet i oppsigelsessaken.

Mistillit

Bladet Vesterålen har tidligere omtalt at mistillit til styreleder Karl Erling Nordlund skal være den direkte årsaken til at Armstrong sa opp stillingen sin, etter bare vel tre måneder.

Mistilliten skal bunne i et møte som ble holdt mellom Fagforbundets tillitsvalgte Hanne Næss, havnestyreleder Nordlund og ansatte i havna, uten at havnesjefen kjente til det. Ifølge Næss, skal havnesjefens lederstil ha vært tema for møtet.

Les også:

Havnestyret møtes til uka

Nordlund beklager at han ikke informerte

Havnesjefen sier opp

Stø kurs med ny sjef