– Jeg har som mål å videreføre det gode arbeidet som er gjort i Sortland havn gjennom mange år, sier Armstrong til Bladet Vesterålen.

Han overtok ved nyttår etter Hugo Næss, som nå er pensjonist.

Armstrong kaller seg tromsøværing og har nordnorsk dialekt, det utenlandsk-klingende navnet til tross.

– Navnet har jeg fra mine irske foreldre, og til Norge kom jeg som toåring.

Press på arealene

Han er utdannet jurist, har bodd 15 år i Bodø, og kommer fra stillinga som assisterende rådmann i Volda kommune. Nå ser han fram til å være med i utviklinga av Sortland havn.

– Vi har ei aktiv havn i Sortland. Vi har lang kaifront, der vi dessverre ser en nedgang i godstransporten over kaia. Det henger blant annet sammen med at Nor-Lines har sluttet å anløpe Sortland havn. Derimot ser vi veldig stor aktivitet på landsida, og vi opplever press på bakarealene våre, sier Armstrong.

Ny havn i nord

Over tid har det vært diskutert et nytt havneavsnitt i Sortland. Først var dette tenkt rett på nordsida av brua, men Sortland kommune valgte å gå bort fra dette ta Toyota fikk tillatelse til å utvide sitt område østover og utover i sundet.

De nye planene omfatter et nytt havneavsnitt lenger nord, på Bygdnes. Armstrong sier det er mye planlegging som må gjøres før man kan gå i gang der:

– Vi har gjennomført en mulighetsstudie for aktuelle havnelokaliseringer i området. Den konkluderer med at det ikke fins områder som er veldig godt egna, men at områdene fra Ånstadsjøen og nordover til Jektbogen er aktuelle. Vi må nå sikre at disse områdene er med i Sortland kommunes arealplanlegging på en slik måte at havna er sikret utviklingsmuligheter, sier Armstrong.

Og han sier næringslivets behov må stå i sentrum, ved en eventuell utvidelse.

Ny vei kan gi havn

– Jeg vil bruke tid på å snakke både med aktørene som er til stede i Sortland havn, og andre, for å bli bedre kjent med behovene deres. Ei utvikling av havna må komme som en følge av behov i næringslivet, sier Armstrong.

– Hva skal til for at man kan gå i gang med bygging i dette nye havneavsnittet?

– Det kan jeg ikke si nøyaktig. Men det kan tenkes ulike muligheter for å komme i gang. Man kan tenke seg at en stor aktør ønsker å gå i gang og trenger arealer – det er én slik mulighet. Vi ser jo også at de store mengdene med steinmasser som vil bli tilgjengelig når Hålogalandsveien skal bygges, gir muligheter. Men først må man sikre seg at arealene er tilgjengelige til havneformål.

Satsing på et nytt havneavsnitt skal imidlertid ikke sette dagens havn i skyggen.

– Tvert imot. Vi trenger ei havn sentralt i Sortland. Blant annet er sentral plassering viktig for passasjertrafikken, der både cruisebåter og Hurtigruta spiller viktige roller.

Reiseliv

Han mener reiselivsnæringa er av betydning i en region som Vesterålen.

– Det er en fantastisk region som har mye å by på. Da er det viktig at man satser på reiselivsnæringa. Cruisepassasjerer og Hurtigrute-passasjerer trenger et tilbud når de kommer til Sortland, og rederiene og passasjerene setter stor pris på at havna er sentralt plassert.

De siste årene har Hurtigruten vært i konflikt med en rekke havner med krav om tilbakebetaling av havneavgifter og krav om lavere betaling i havnene. Også Sortland havn er med i rekken av saksøkte.

– Skaper dette utfordringer for samarbeidet med rederiet?

– Jeg har ingen problemer med at Hurtigruten ønsker ei rettslig avklaring av slike spørsmål. Jeg tror ikke rederiet kommer til å vinne fram overfor Sortland havn, men det er legitimt av et selskap som Hurtigruten å ønske lavere kostnader. Jeg har som ønske og mål at vi skal ha et godt samarbeid med Hurtigruten også etter at denne saken har fått sin avklaring, sier Armstrong.

Hermetikk

Han peker på at hurtigruteskipene i dag anløper Sortland havn to ganger i døgnet, og ligger ved kai en halv time.

– Det er ikke sikkert at det blir slik for alltid. Dersom vi i Sortland har mer å tilby passasjerene, kan liggetida kanskje bli utvidet. Det vil være positivt for næringslivet.

Armstrong er også tilfreds med at man nå er i gang med utvidelsen av hermetikkfabrikken på Sortland.

– Det er veldig positivt at det skjer noe på denne tomta. Lite er så frustrerende som å se arealer ligge brakk, når det er stort behov for dem. At Vesteraalens nå ser ut til å få fart på sakene, er veldig positivt.