– Da jeg kom inn i havnestyret var det for å gjøre en jobb for havna. Men alle tumultene som har pågått skyldes at styreleder har opptrådt på egen hånd og ikke informert styret. Et styre som ikke blir informert eller involvert kan umulig gjøre jobben sin, sier Mårstad til Bladet Vesterålen.

Les også: Sa opp havnesjefen med knappest mulig flertall

Det var i torsdagens utgave av Bladet Vesterålen Tove M. Bjørkmo kommenterte dramatikken rundt styret og ledelsen av Sortland havn. Der ba hun styret gjøre jobben sin, og understreket at det ikke kan være rom for politisk spill i styret.

Les også: – Gjør en jobb for havna

– Styreleder står bak

Mårstad sier det politiske spillet som ordføreren mener det ikke bør være rom for i et havnestyre, er begått nettopp av havnestyrelederen, som ordføreren samtidig uttrykker tillit til.

Les også: Mangler tillit til Nordlund

– Etter alle normale spilleregler ville styrelederen trukket seg, etter det som er skjedd i havna og måten dette har foregått på. Men lederen har full tillit fra eieren, og eieren gjør ingenting i situasjonen.

– Hva bør ordføreren gjøre, slik situasjonen er nå?

– Jeg mener ordfører og rådmann bør ta kontakt med havnestyret og havnestyrelederen, for å rydde opp i saken, slik eier bør gjøre når selskapet er kommet i en alvorlig situasjon. Og dersom denne situasjonen ikke er alvorlig, vet jeg ikke hva som må til, sier Mårstad.

Les også: Her er Armstrongs krav

– Veldig vanskelig

Han mener styreleders handtering av en rekke saker setter styret i en svært vanskelig situasjon.

– Hva kan styret gjøre når styreleder ikke informerer styret? Når styreleder opptrår på egen hånd og innhenter juridiske betraktninger på egen hand? Det bør være et samlet styre som står bak slikt, ikke styreleder alene. Blant annet for å sikre at alle sider av sakene blir belyst, sier Mårstad.

Han sier det langt fra er første gang styret blir satt på sidelinja.

Les også: Nordlund beklager at han ikke informerte

– Skjedd flere ganger

– Det er gang nummer fem, seks eller sju. Da blir kravet fra Bjørkmo om at styret skal gjøre jobben sin, helt urimelig. Vi blir avskåret fra å gjøre jobben vi er satt til, av styrelederen. Da blir det merkelig at eier ber styret gjøre jobben vår, og samtidig uttrykker full tillit til både styret og styrelederen, sier Mårstad.

Havnestyret i Sortland skal ha nytt møte førstkommende tirsdag, men saksliste og saksdokumenter til møtet er i skrivende stund ikke tilgjengelig for verken styre eller offentligheten. Mårstad påpeker at det er uklart hvem som skal delta på møtet.

Les også: Krever å få beholde jobben

– Så langt jeg kjenner saken er Geir Halvorsen vararepresentant for Silvia Ovik, som trakk seg i sist møte. Men Halvorsen har ved minst to anledninger påpekt at han, som leder av kontrollutvalget i Sortland, ikke kan være vara.

Havnestyreleder og varaordfører Karl Erling Nordlund ønsket ikke å kommentere saken.

Les også: Sortland Havn–saken: revy eller politisk virkelighet?