– Jeg synes vi i Sortland har funnet en spennende måte å drive næringshage på, sier Toften.

Hjelpe gründere

Oppgaven til Sortland Næringshage er å hjelpe gründere som har gode idéer til å etablere bedrifter i Vesterålen. Andre næringshager driver og eier lokaler som man leier ut til gründerbedrifter til en billig penge.

Ti bedrifter innen 2009

Sortland Næringshage ble stiftet 23. juni 2006. Man har satt seg som mål å etablere ti nye bedrifter med vekstpotensial innen utgangen av 2009. Selskapet for industrivekst (Siva), Sortland kommune, Nordland Fylkeskommune og Vesterålen Utvikling støtter selskapet økonomisk.

Ingen klarer kravet

Som Bladet Vesterålen refererte tirsdag, har ingen av de 50 næringshagene som er blitt etablert med offentlige midler ute i distriktene hittil klart å oppfylle kravet om selvfinansiert drift etter fire år.

– Jeg vet ikke om vi kan klare å drive næringshagen uten offentlig støtte i framtida. Vi har fått til sammen rundt 4,5 millioner kroner fra det offentlige til drifta de første tre årene. Hvordan vi skal skaffe midler etter dette har vi ikke tatt stilling til, sier Oddbjørn Toften.

Realiserte Arrangør Blå

Likevel ser han lyst på det:

– Vi har flere prosjekter der vi har skrevet utviklingsavtaler med den enkelte gründer. Men av disse er det foreløpig kun Arrangør Blå som er blitt til en bedrift.

Sortland Næringshage har sagt ja til å gå videre med 14 av 24 prosjekter som det er blitt tatt initiativ til.

Tjener ikke penger

Tjener dere penger på næringshagen?

– Nei, i dag bruker vi bare penger på gründere. Hvor inntektskilden skal komme fra etter de tre første årene vil vi måtte finne ut i løpet av prosessen, sier Toften.

Sortland Næringshage as har engasjert Jon Petter Arntzen fra Sortland Næringsselskap som daglig leder. Sammen med styret, skal Arntzen gjøre sitt for å hjelpe gründere som ønsker å gjøre alvor av idéene sine.