Det var kul på veggen i lokalet da årets første 1. mai-arrangement gikk av stabelen på Sortland onsdag formiddag.

Her stilte både Naturvernforbundet og en rekke andre organisasjoner med planlagte og improviserte appeller. Én av de planlagte var ved fisker Bjørnar Nicolaisen, «den legendariske», som det het i introduksjonen fra Christoffer Ellingsen.

Uenig, men står sammen

– Jeg blir rørt av å se dere og engasjementet. Vi ønsker tverrpolitisk engasjement. Vi er uenige om mye, men står sammen om dette. Potensialet finnes i alle parti, men til høsten må vi være taktiske og stemme på dem som har vært tydelige på vår side. Jeg vil takke på vegne av alle kystfiskere for at dere folk på land støtter oss, sa Nicolaisen.

Frøydis Jensen fra Nei til EU slo fast at det heller ikke er noen garantier om lokale arbeidsplasser med oljeaktivitet:

– Vi er bundet av EØS-medlemskapet og olje- og gassmarkedsdirektivet, som vil sørge for at alt arbeid her skal ut på anbud. Det som eventuelt skal skje her, kan bli i regi av utenlandske selskap, og hvem sier at det da blir norsk arbeidskraft her? Det bestemmer de som får en entreprise, sa hun.

Allianser

Ann Mari Thomassen fra Skånland hilste fra Hinnøy og omegn Sameforening og Norske Samers Riksforbund.

– Vi har prøvd å løfte denne saka i Sametinget, men der sitter Arbeiderpartiet for tida i førersetet, så vi har ikke nådd fram. Vi må jobbe i allianser, sa hun.

– Hva skal vi med penger hvis vi ikke har mat? Fiskeressursene skal være her om 40 år og om hundre år også, kommenterte Dagrun Olavsrud Antonsen.