Vesteraalens Hermetikkfabrikk lanserte før jul planene om å bygge den nye fabrikken på tomta fabrikken arbeidet med og før tumultene i selskapet kom til overflaten.

Ifølge eier Geir Wilhelm Wold er planene denne gang de samme som tidligere – et bygg på 8.740 kvadratmeter på den 7,5 mål store tomta, men med enkelte justeringer på kontordelen for å tilpasse seg endrede behov.

Arbeidet med å få stadfestet reguleringsplanen tok til, og Wold uttalte til Bladet Vesterålen at det hastet med å komme i gang med bygginga.

Nå stoppes imidlertid planene effektivt av havnesjef Hugo Næss.

Flere grunner

Ifølge Næss er det minst fire grunner til at selskapet ikke kan få stadfestet den opprinnelige reguleringsplanen:

– Vi har fått en henvendelse fra Maritex som ønsker å utvide sitt areal med 1.200 kvadratmeter sørover. Det vil bli tatt av hermetikk-tomta, dersom havnestyret går inn for dette. Saken skal behandles i førstkommende møte, sier Næss.

Hermetikkfabrikken hadde planer om å dekke parkeringsplass-behovet sitt på en parkeringsplass som Sortland havn har bygget.

– Den kostet oss 700.000-800.000 kroner å lage, men da den sto ferdig signaliserte ledelsen ved hermetikkfabrikken at den ikke lenger ønsket å bygge på tomta, og derfor heller ikke trengte parkeringsarealene. Vi har derfor inngått avtale med Blåbyen hotell om leie av dette areaet. Det er derfor ikke tilgjengelig for hermetikkfabrikken, sier havnesjefen.

Bussterminal

Han har i tillegg gått inn for å få etablert en passasjerterminal også for busspassasjerer i havna.

– Dersom denne blir realisert ønsker vi å se på reguleringa av området på nytt. Vi ser blant annet for oss at det vil bli behov for ny adkomst fra Havnegata og østover over den aktuelle tomta, sier Næss.

Han peker også på at hermetikkens planer om å la all trafikk til fabrikken komme over havnevesenets eiendom heller ikke nødvendigvis lar seg gjennomføre.

– Det vil ikke bli mulig dersom passasjerterminalen kommer på plass, sier Næss.

Det har ikke lyktes Bladet Vesterålen å komme i kontakt med hermetikkens Geir Wilhelm Wold.

Les også i Bladet Vesterålen onsdag 6. januar at havnesjefen er positiv til å finne nødvendig plass til hermetikkfabrikken et annet sted i kommunen.