Som en av fire skoler i Nord-Norge er Sortland videregående med i prosjektet VIP Makkerskap. Elevene Hilde Marie Berg og Marcus Lund Berthinussen har høstet gode erfaringer.

– Prosjektet innebærer at vi sitter to og to, samtidig som vi også er knyttet til ei fast gruppe med elever. I tillegg til at vi hjelper hverandre med det faglige, har makkeren også ansvar for å følge opp om du er syk og borte fra skolen, forteller Berg.

Det er en stor fordel at man blir godt kjent med de andre, og at det er lettere å ta en diskusjon i gruppa i stedet for å gjøre det foran hele klassen, mener de.

Forebyggende

– Vi har fått mer omsorg for hverandre i klassen gjennom dette prosjektet, sier Berthinussen, som også er sikker på at det har forebyggende effekt mot mobbing.

– Folk mobber andre for den minste ting, men man mobber ikke folk man kjenner godt. Det er lettere å mobbe noen som står alene, som oppfattes som svak, sier han.

De har begge inntrykk av at det finnes lite mobbing på Sortland videregående skole.

– Erfaringene så langt fra dette prosjektet viser at det iallfall har en forebyggende effekt mot frafall, noe som ofte er ei større utfordring enn mobbing når man kommer til videregående, sier elev- og lærlingombud i Nordland, Karine Johansen.

Opplæring

Johansen var på skolen i forbindelse med elevrådsdagen fredag, for å ha opplæring med elevrådsrepresentantene.

– Formålet med denne dagen er å få elevrådet skolert, at det skal forstå rollen sin og bruke den til å påvirke sin egen opplæring, sier hun,

I fjor klarte elevrådet på Sortland videregående blant annet å påvirke slik at bussen fra Andenes svingte innom skolen, i stedet for å kjøre rett til busstasjonen.

– Det er jo et godt eksempel på at det hjelper at elevrådet engasjerer seg, sier Johansen.

Elev- og lærlingombudet skal jobbe spesielt for elevenes velferdsinteresser og trivsel. I år er tema for elevrådsdagen trivsel, psykososialt arbeidsmiljø og mobbing.

– Nordland er ett av fire fylker i landet som nå har ei prosjektordning med mobbeombud, med ekstra trøkk på den problematikken, kan hun fortelle.