– Veldig viktig avtale

Steve Haugerud i Norwegian?Graphite er glad for at formannskapet vil inngå avtale med selskapet.

Steve Haugerud i Norwegian?Graphite er glad for at formannskapet vil inngå avtale med selskapet. Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Steve Haugerud i Norwegian Graphite er svært tilfreds med at kommunen sier ja til grafitt-uttak på egne eiendommer.

DEL

– Dette legger virkelig et godt grunnlag for det videre arbeidet vi skal gjøre. Mange grunneiere og til dels hele bygder har ventet på hva Sortland kommune ville gjøre med avtalen. Når kommunen nå har hatt ei brei og god saksbehandling, håper vi at andre grunneiere vil følge etter, sier Haugerud til Bladet Vesterålen.

Han legger til at de aktuelle eiendommene også er av særlig betydning.

– Interessant område

– Særlig Godlia-området, der det er påvist forekomster av grafitt, er viktige. Det vil gjøre det lettere for oss å finansiere et bore-program til halvannen til to millioner kroner. Det programmet håper vi skal være ferdigstilt i løpet av vinteren, og før 1. juni, sier Haugerud.

Han vil nå intensivere arbeidet overfor grunneierne, for å få på plass flere avtaler om leting og utvinning.

– Når vi har avtalene på plass, kan ressursene kartlegges mer nøyaktig. Når det er boret, vet vi hva vi har av grafitt. Og finner vi halvannen til to millioner tonn, kan vi starte arbeidet med finansiere ei drift, sier han.

Sier ja

Formannskapets vedtak torsdag innebærer at Sortland kommune, mot vederlag, gir Norwegian Graphite rett til å lete etter og utvinne grafitt på eiendommene gårdsnummer 19, bruksnummer 5 og gårdsnummer 40, bruksnummer 4. Førstnevnte eiendom ligger i Jennestadmarka, mens sistnevnte ligger i Holmstad utmark.

– Dette er til gagn for hele samfunnet om vi kommer i gang og får stor aktivitet og det skapes verdier. Grafitt er dessuten en begrensa ressurs som det er stor etterspørsel etter, sa Inger Grethe Hansen (Sp).

– Peker ut ei retning

Hun ba om at det i framtida også passes på at drifta ikke kommer i konflikt med landbruket.

– Det å peke ut ei retning som vi gjør når vi inngår en avtale, gjør at vi vil trenge både kompetanse og nettverk i det videre arbeidet, sa ordfører Grete Ellingsen.

– Dersom det skal startes utvinning i kjølvatnet av et letearbeid, vil det både bli krevd ei konsekvensutredning og reguleringsplan, sa rådmann Rolf M. Lossius.

Kommuneadvokat Knut Erik?M. Harjang redegjorde også for arbeidet som er gjort som en del av saksforberedelsene.

– Vi har prøvd å få opplyst saken så godt som mulig, sa Lossius.

Artikkeltags