Samtidig med stortingsvalget er det valg til Sametinget. Men for å kunne stemme ved sametingsvalget må man aktivt melde seg inn i samemanntallet.

– Alt for få vesterålinger har meldt seg inn i samemanntallet. Vi er her for å forsøke å få flere til å melde seg inn, sier Ann-Mari Thomassen til Bladet Vesterålen.

Fem på tinget

Hun er i dag medlem av Sametinget og representerer der Norske Samers Riksforbund (NSR).

– Vesterålen tilhører Vesthavet valgkrets, som strekker seg fra Meløy i sør til Salangen i nord. Denne kretsen har fem representanter på sametinget, men kan få flere dersom flere melder seg inn i manntallet, sier Thomassen.

Potensial

Hun sier potensialet er stort:

– 500 vesterålinger kan melde seg inn i manntallet, men bare mellom 30 og 50 fra hele Lofoten og Vesterålen har meldt seg inn. Derfor er potensialet svært stort, sier Thomassen.

Vil styrke identiteten

Hun sier det er viktig å vise at Vesterålen og resten av Nord-Norge er ei blanda befolkning av både samer og nordmenn.

– Økt kunnskap om samiske historie og kultur er viktig. Øke oppslutning om manntallet vil styrke den samiske identiteten til regionen, sier hun.

Samisk møteplass

Sametinget har myndighet innenfor samisk språk og opplæring og samisk kulturminnevern. I tillegg styrer Sametinget en rekke tilskuddsordninger.

– I Sortland har Vesterålen sameforening fått støtte til prosjektet «Samisk møteplass» og Inga Sami Siida har mottatt støtte fra oss. Dette er prosjekter som styrker samisk identitet og kultur i regionen, sier sametingsrepresentanten.