– I en normal situasjon kan ikke havnestyrelederen fortsette etter det vi har opplevd nå. Men det er kommunestyret som velger representantene i havnestyret, og spørsmålet om Nordlund blir det nå opp til eier å avgjøre, sier Einar Mårstad, styremedlem i Sortland havn KF.

– Kan ikke fortsette slik

Han sier det ikke er mulig for ham å fortsette i styret, under de rådende forhold. Det samme sier John Hansen, også han styremedlem.

– Nå skal saken løftes inn i kontrollutvalget, og den skal behandles der. I neste omgang må kommunestyret behandle saken. Behandlingen i disse to organene vil avgjøre hvorvidt vi kan fortsette i havnestyret, sier Hansen og Mårstad til Bladet Vesterålen.

– Overrasket

– Vi kom jo inn i styret fordi vi ønsket å jobbe til beste for Sortland havn. Fram til nå har vi ikke jobbet en døyt med havna. Derimot har vi brukt tid og krefter på problemer internt i styret, sier Mårstad.

De mener det er åpenbart at Nordlund ikke kan fortsette i havnestyret etter tirsdagens styremøte der havnesjefen ble avsatt med knappest mulig margin.

– De fire anmerkningene fra havnesjef Armstrong taler for seg, sier de.

Mårstad, Hansen og Ovik er svært overrasket over at havnestyret valgte å ta havnesjefens oppsigelse til etterretning.

– Jeg er for det første forbauset over at havnestyrelederen deltar i et møte der han selv er part i saken. Det er han som er hovedpart i saken, det er jo offentlig kjent. Bakgrunnen for oppsigelsen vet vi hva er, og havnestyrelederen kan ikke ha tillit i styret når han går ut og beklager sine handlinger, sier Mårstad.

– Jeg må si at jeg er veldig overrasket over at flertallet i styret gjør det de gjør i dag. Det var et enstemmig styre som tilbød Armstrong å fortsette i stillinga. Da vi kom fram til et forhandlingsresultat med Armstrong, der han stiller fire krav til å kunne fortsette, kom det ingen reaksjoner fra medlemmene i styret. Ingen tok kontakt med meg, og det var enighet om at vi hadde gjennomført et godt møte. Derfor er det veldig overraskende det som skjer i dag, sier Silvia Ovik.

Hun er spent på hva ordfører Tove Bjørkmo og kommunestyret mener om det som foregår i styret i Sortland havn KF.

– Jeg går ut fra at denne saken blir løftet opp i kommunestyret. Selv har jeg trukket meg fra styret, for jeg kan ikke sitte i det, slik det er nå og slik denne saken blir handtert, sier Ovik.