– Manglende kapasitet i nettet gjør at det vil bli full stopp i all næringsutvikling i hele regionen, er beskjeden fra de fem strømselskapene, som har gått ut med en felles pressemelding.

Trollfjord Nett, Vestall, Andøy Energi Nett, Hålogaland Kraft Nett og Elmea protesterer mot manglende 420-kilovolts linjer til Vesterålen og omegn. De ser på det som den nasjonale standarden, og vil ha Vesterålen og omegn opp på det nivået.

– Dramatisk

– Statnett har de siste årene utsatt planene om å bygge en ny linje i det nasjonale transmisjonsnettet, eller sentralnettet, fra Ofoten og vestover. Statens nettselskap mener i tillegg at det her skal være tilstrekkelig med 132 kilovolts linjer, som har langt svakere kapasitet enn de bygger ellers i landet.

– Konsekvensen vil være dramatisk for Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms. Allerede har de regionale nettselskapene fått begrensninger fra Statnett med beskjed om å si nei til en rekke nye tilknytninger med behov for over 1 megawatt, hevder selskapene.

– Det rammer ikke bare såkalt «kraftkrevende industri», men også tradisjonelle næringer som fiskeforedling, oppdrett, fôrproduksjon og de fleste andre næringer. Regionen vil heller ikke være i stand til å ta del i det grønne skiftet med større etableringer som vi ser i Ofoten, på Helgeland og i Finnmark.

– Rammer folk flest

Selskapene mener også at manglende større linjer kan gå ut over folk flest.

– Hvis én av dagens 132-linjer i transmisjonsnettet ut til Lofoten, Vesterålen eller Sør-Troms faller ut med skader eller feil, vil ikke Statnett være i stand til å forsyne alle kunder i ugunstige tidsrom. Storm, kulde eller andre skader kan i verste fall føre til strømrasjonering midt på vinteren, hevder selskapene.

Utspillet kommer i forkant av et regionrådsmøte mellom Lofoten, Vesterålen og Hålogaland 25. januar. Da møtes alle ordførerne i Svolvær, ifølge meldingen, og kraftselskapene oppfordrer til å heve stemmen.

– Akkurat nå betaler nettkunder i Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms sin andel av alle utbygginger Statnett gjør – uten å få den samme kapasiteten som resten av Norge.

Les også

Uten ny strøm stopper utviklinga