Jeg har gjentatte ganger tatt til orde for at dagligvarekjedene burde stilles til ansvar for at lokal mat blir tilgjengelig, og fremhevet i butikkene.

Men budskapet når ikke frem. Jeg vil derfor be deg som leser dette om å spørre i butikkene etter lokale alternativer når du er på butikken. Jeg håper også at flere kjøper direkte fra bøndene der det er mulig.

Ofte blir jeg møtt med at lokal mat blir for dyrt for kjedene. Det er en konstruert virkelighet, eller for å si det på nordnorsk: berre jåss. Kvaliteten er høyere og holbarheten lengre, så det betyr mindre matsvinn og dermed kjøper man mindre.

Det er et dystert bakteppe som gjør at jeg igjen maser på med dette: det er fare for vår infrastruktur.

Matproduksjon er kritisk infrastruktur. Vi må verne om den, vi går usikre tider i møte. Du bidrar med å kjøpe lokal mat.