Diplomutdeling med alle bokserne fra Sigerfjord IL. Foto: Innsendt

Bokserne slo til gull

SORTLAND: De slo fra seg i Bodø, bokserne fra Sigerfjord IL.

Bodø Bokseklubb hadde invitert bokserne fra Sigerfjord IL til merkestevne i Bodø lørdag.

Totalt deltok fire jenter og 11 gutter fra Sigerfjord IL i stevnet hvor cirka 50 unge boksere i alderen 10 til 18 år deltok.

Casper Monsen-Abelseth i ringen. Foto: Innsendt

– Stevnet er det første de er med på, så spenningsnivået var høyt både blant deltakere og ledere. Men det viste seg fort at bokserne fra Vesterålen var fullt på høyde med Bodø-bokserne og vel så det, skriver trener Rune W. Monrad i en epost til Bladet Vesterålen.

Handa opp! Viktor Barosen fra Sigerfjord IL ferdig med sin kamp. Foto: Innsendt

Konkurranseformen er i regi av Norges Bokseforbund, og går ut på å vise tekniske ferdigheter innenfor blant annet slagteknikk, beskyttelse, unnvikelser, fotarbeid og lignende.

Andrea Bergersen med pokal. Foto: Innsendt

Samtlige bokset så godt at de mottok det såkalte merket, som er en bekreftelse på at de har det ferdighetsnivået som trengs for å drive med diplom- eller ungdomsboksing.

Henrik Karlsen og Andrea Bergersen ble kåret til henholdsvis beste gutt og jente fra Sigerfjord IL.

Henrik Karlsen med pokal. Foto: Innsendt