– Åtte deltagere var med på nybegynnerkurset og syv på teknikkurset, forteller initiativtager Odd Gunnar Sjåfjell til Bladet Vesterålen.

Han forteller om gode forhold i farvannet utafor Andenes, og et veldig bra kursopplegg, med John-Petter Bøe og Fredrik Fongen fra Norges Padleforbund som instruktører.

I måneskinn

Andøy Padleklubb teller nå 37 medlemmer. I tida framover skal det trenes i basseng, og Sjåfjell ser slett ikke bort fra at det blir nordlys- og måneskinnspadling til vinteren.

Genrealsekretær Svein Andersen i Norges Padleforbund har merket seg den gode aktiviteten som er vokst fram i padlemiljøet i Andøy i løpet av sommeren.

– Rapporten fra våre folk er at de er blitt veldig godt mottatt, og at det går veldig greit med kursoppleggene, sier Andersen.

Anbefaler kurs

Gode holdninger er viktig fra starten, og generalsekretæren vil absolutt anbefale kurs for de som har lyst til å begynne med padling.

– Det med sikkerhet er veldig viktig, og det at padlerne føler den nødvendige trygghet når de beveger seg ut på havet. Samtidig må de kunne vurdere vær og vind tilstrekkelig, og ta forholdsregler. Ikke minst er det viktig på Andøya, som er veldig eksponert i så måte, sier Svein Andersen i Norges Padleforbund.