Landsskytterstevnet avlyses

Torfinn R. Johnsen fra Bø kan se bort fra Landsskytterstevnet i år, som er blitt avlyst på grunn av koronasituasjonen. Her fra et tidligere Landsskytterstevne. (Arkivfoto) Foto: Vesterålen skyttersamlag

Landsskytterstevnet, som skulle vært arrangert fra 7. til 14. august, avlyses.

Det er Norges Skytterstyre som har tatt beslutningen med bakgrunn i den alvorlige situasjonen med spredning av koronaviruset, og etter anmodning fra arrangøren i Elverum skytterlag, heter det i pressemeldinga. 5.000 skyttere og over 10.000 tilreisende blir direkte berørt av beslutningen.

– Det er en trist, men nødvendig beslutning, de alvorlige omstendigheter tatt i betraktning, sier president Bernt Brovold i Det frivillige Skyttervesen.

– Landsskytterstevnet er et arrangement som krever svært store mannskapsmessige og økonomiske ressurser. Det legges ned rundt 30.000 dugnadstimer. Risikoen med utbredelsen av koronaviruset ble nå så stor, at faren for at kritisk personell ikke kunne gjøre nødvendige forberedelser ble viktig for beslutningen, forteller Brovold.

Landsskytterstevnet i Elverum blir nå utsatt til neste sommer. Beslutningen får også konsekvenser for de allerede tildelte landsskytterstevnene i Bodø, Voss og Steinkjer. Disse blir nå alle utsatt i ett år, til henholdsvis 2022, 2023 og 2024.

– Landsskytterstevnet er utvilsomt et av landets aller største årlige sportsarrangementer og har vært avholdt siden 1893, med unntak av krigsårene i andre verdenskrig. Over 300.000 skyttere har gjennom historien deltatt på stevnet, og dette er første gang det årlige stevnet blir avlyst, forteller kommunikasjonssjef i Det frivillige Skyttervesen, Terje Vestvik.