Melbo turnforening er en av de største gruppene i Hadsel-idretten.
Melbo turnforening er en av de største gruppene i Hadsel-idretten. Foto: Idar Ovesen/arkiv

Nå planlegger de turnhall på Melbu

Melbo turnforening vil bygge turnhall på Melbu. Nå inviterer foreningen til samarbeid med skoler, idrettslag og kommune.

Turnforeningen har 180 aktive turnere fra 2 til 19 år i høst, og nå har den opprettet et voksenparti for å gi basistrening til denne gruppa også.

Men pågangen er så stor at det står 15 barn på venteliste, til tross for at det er inntil tre parti som trener samtidig på de 400 kvadratmetrene med gymsal. Da har man opp mot 50 barn med trenere samtidig i gymsalen på Melbu.

Tre kvarters rigg og rydd

– Vi får det til, men det er tungt med mye støy og forstyrrelser når man skal fokusere ved innlæring av nye elementer eller når man skal gi bare enkle beskjeder. Men vår største utfordring er all tiden vi bruker på å rigge utstyret vi bruker i treningene våre. Det er tid vi heller kunne tenke oss til å bruke på gymnastene, sier turnforeninga i en uttalelse.

De bruker nesten tre kvarter på rigging og rydding for hver dag med trening.

– Dette gir også stor slitasje på utstyret, som har en investeringsverdi på 500.000 kroner, understreker turnforeninga.

Det er mye utstyr å rigge opp og ned for hver trening.
Det er mye utstyr å rigge opp og ned for hver trening. Foto: Mats Celius Oshaug
Dette er et eksempel på en basishall av typen Melbo turnforening ønsker å bygge.
Dette er et eksempel på en basishall av typen Melbo turnforening ønsker å bygge. Foto: Norges turnforbund

Kjemper om timene

Mats Celius Oshaug, som er leder i turnforeningen, understreker at den i alle år har kjempet om timene med andre brukere av gymsalen.

– Vi har to ettermiddager i uka der vi skal ha plass til alle. Mye ville løse seg om vi hadde timer hver dag, og slapp å bruke tid på rigging. Det ville gi mer effektiv treningstid.

Vil bygge egen hall

Nå har styret i Melbo turnforening vedtatt på årsmøtet at man vil realisere en turnhall på Melbu. Det er nedsatt ei prosjektgruppe som allerede har arbeidet med prosjektet ei stund. Søndag presenterte prosjektgruppa planene for Hadsel idrettsråd. Prosjektgruppa består av Asle Oshaug, Amalie Celius Rørtveit, Jannicke Johansen, Odd Oshaug og Mats Celius Oshaug.

Man vil søke Hadsel kommune om økonomisk finansieringshjelp.

– Så håper vi både kommunen og andre vil se nytten i dette. Foreningen har snakket om å bygge turnhall siden jeg flyttet nordover i 2000, forteller Mats Celius Oshaug, som også er leder for Melbo turnforening.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

Bare fem haller i nord

– Vi har sett for oss en basishall på 500 kvadratmeter, ut fra minstebehovet vårt. Skal vi bygge for framtida, burde vi nok putte på noen meter, forteller Oshaug.

– Vi oppfattet idrettsrådet som positiv til tiltaket og at de forstår behovet, heter det fra turnforeningen. Nå vil man invitere til samarbeidsmøter med skolene, andre idrettslag og Hadsel kommune.

– Vi har et ønske om en åpen og ryddig prosess om behovet og arbeidet med å realisere en basishall med fast oppmontert utstyr for turn, heter det fra turnforeninga. I dag finnes det bare fem basishaller i Nord-Norge, selv om gymnastikk og turn er den fjerde største idretten både i Nord-Norge og på landsbasis. I Vesterålen er det ingen.

– Det er et helt klart behov for bygging av basishaller, mener Melbo turnforening.

Nest største gruppe i idretten

En basishall er en hall med fast oppmontert utstyr for turn. Det skal gi trygge treningsforhold for alle, gode arbeidsforhold for trenere og ha unike forhold for fysisk utfoldelse gjennom hele året. Med stor variasjon i apparater skal det være mange muligheter til å utfordre både koordinasjon, styrke, utholdenhet og sansemotoriske aktiviteter for barn, ungdom og voksne.

– Turnforeningen er såvidt jeg veit den nest største enkeltstående gruppa i Hadsel og har ikke noe idrettsanlegg som er spesielt laget for turn, poengterer Oshaug overfor Bladet Vesterålen.

Basistrening

Melbo turnforening ønsker at andre idrettsgrupper også skal se fordelene i at unger får drive med turn, som kan gi basistrening for å bli bedre både i fotball, handball og badminton.

– Det kan også være et supplement til typiske skoleaktiviteter. Og så regner vi med at drillkorpset vil se det som en fordel å få flere timer i gymsalen. Vi veit at det er noen som vil starte opp med volleyball, men det er ikke timer nok. Vi har også registrert at det er ønskelig med nye gymfasiliteter for Melbu skole, som i dag bruker Vesterålshallen, der det bare er kunstgress. Det vil kunne være mulig å få til dersom vi bygger større, tilføyer Mats Celius Oshaug.

Turnforeningen har to alternative tomter, ved Vesterålshallen eller på den gamle grusbanen nedenfor Melbu skole.

Mats Oshaug er for øvrig daglig leder i Hadsel hallpark, men understreker at dette prosjektet ikke har sammenheng med hans rolle der.