Over et halvt år er gått siden politikerne i kommunestyret, her representert ved ordfører Atle Andersen (Ap), bevilget penger knyttet til renovering av garderober i Lødingenhallen. Når arbeidene kan ta til er i følge kommunalsjef enhet Utvikling Inger Lise Dahl ikke avklart. (Arkiv
Over et halvt år er gått siden politikerne i kommunestyret, her representert ved ordfører Atle Andersen (Ap), bevilget penger knyttet til renovering av garderober i Lødingenhallen. Når arbeidene kan ta til er i følge kommunalsjef enhet Utvikling Inger Lise Dahl ikke avklart. (Arkiv Foto: Svein Rist

Uklart om renovering i Lødingen

LØDINGEN: Det er fremdeles uavklart når arbeidet med å renovere garderobene i Lødingenhallen kan ta til.

Kommunestyret i Lødingen har bevilget 1,5 millioner kroner knyttet til renovering av fem garderober i idrettshallen.

En inspeksjon avdekket lekkasje også fra de to garderobene i overetasjen.

Rapporten anbefaler på det sterkeste at arbeidet med å renovere garderobene også måtte innbefatte også disse to garderobene, og at arbeidet måtte starte her.

Kommunens forsikringsselskap ble koblet inn.

Da det ble orientert om saka i kommunestyrets møte 3. mai, ble det fra administrasjonen sin side slått fast at arbeidet med renoveringen skulle ta til senest ved utgangen av mai.

Ingen avklaring

I det vi snart skriver medio juni i kalenderen er arbeidet med renoveringen ikke kommet i gang.

Kommunalsjef enhet Utvikling Inger Lise Dahl har ingen formening om når dette kan skje.

– Skadene som er avdekket er mye større enn først antatt. Det jobbes enda opp mot forsikringsselskapet for å få avklart ansvarsforhold rund dette. Når en slik avklaring vil foreligge er for tiden uklart. Når renoveringen kan komme i gang har jeg således ikke noe svar på, sier Dahl i samtale med Bladet Vesterålen.