I ei pressemelding fra Ung i trafikken kommer det fram at til nå i år er det tatt 124 ruskjørere under 25 år. Nordland politidistrikt passerer dermed fjoråret på antallet ruskjørere allerede i oktober. På landsbasis ser man videre en kraftig økning i antallet ruskjørere under 25 år. Flere politidistrikt melder at de ved utgangen av oktober har passert det totale tallet på antall ruskjørere for 2021 i aldersgruppen under 25 år.

– Svært skremmende

Tallene baserer seg på antall sjåfører som er anmeldt for ruspåvirket kjøring på norske veier hittil i år. For prosjekt- og kampanjeansvarlig i Ung i trafikken, Liv Marie Bendheim er dette skremmende nyheter å ta med seg inn mot julebordsesongen.

– Disse tallene er svært urovekkende. Fra før vet vi at hver fjerde alvorlige trafikkulykke skjer på grunn av rus, så i møte med julebordsesongen er dette svært skremmende tall, sier Bendheim.

Julebordsesongen er en tid med mer rus, og mange undervurderer hvor lenge rusen sitter i kroppen. Dette mener Bendheim fort kan skape farlige situasjoner på veiene.

– Rus er en kjent synder i trafikkulykker, og mange ruskjørere blir tatt med dagen-derpå rus. 12 timer etter man har drukket er ofte for lite, og vi oppfordrer nå unge sjåfører til å ta rusfri kjøring på alvor. Vent litt ekstra etter du har drukket, for å være på den sikre siden, sier Bendheim.

Store mørketall

Bendheim minner om at selv om tallene er høye, er de faktiske tallene på alle som ruskjører langt høyere.

– Tallene på rusanmeldte sier noe om hvor mange som blir tatt, men sier lite om hvor mange som faktisk kjører ruset. Mange slipper dessverre unna med ruskjøring. Vi er bekymret for at så mange er tatt, og vi håper flere velger vekk ruskjøring inn mot julebordsesongen, sier Bendheim.

Hittil i år er totalt 2.148 personer under 25 år anmeldt for ruspåvirket kjøring, mot 1.790 i samme aldersgruppe i fjor. Dette tilsvarer en økning på 17 prosent på landsbasis.

– Økningen er urovekkende, og det er vanskelig å si hva som er driverne bak. Det har lenge vært spekulert i om korona har påvirket med endrede drikkevaner hjemme, færre spyttprøver og færre alkomålinger. I tillegg slår kanskje ungdommen seg nå mer løs etter to års innetid, sier Bendheim.

Ulykkessituasjonen på norske veier i år, mener Bendheim er et skremmende bakteppe for de tallene vi nå ser. Med 100 drepte ved utgangen av oktober, skulle man tro flere valgte å la bilen stå når man har drukket, mener hun.

900 ganger større risiko

Bendheim minner om at for førere mellom 18 og 24 år øker risikoen for å bli drept med 900 ganger med en promille på over 0,5

– Dette viser dramatikken i å kjøre ruspåvirket. Som en konsekvens av de høye tallene på unge ruskjørere, øker vi nå innsatsen i kampanjearbeidet rettet mot ruskjøring og ungdom inn mot julebordsesongen. Innsatsen skal legges inn der hvor vi når ungdom best, nemlig gjennom sosiale medier, avslutter Bendheim.