Formannskapet i Sortland vedtok forrige uke oppstart av planarbeidet for Sel havn, samt å legge forslaget til planprogram ut på offentlig ettersyn i seks uker. Rødts ene representant var den eneste som stemte imot denne innstillinga fra kommunedirektøren.

Samtidig ble Rødts forslag om å finne et annet, mer gjenkjennelig navn på det alternative havneområdet enstemmig vedtatt: – I arealplanen er dette betegna Bygdneset/Ånstad. Dette kan være utgangspunktet for navnebetegnelse.

Kommunestyret vedtok sist torsdag at kommunedirektøren går i dialog med havnestyret og havnesjefen, for å avtale rammer for en felles prosjektorganisering av arbeidet med nytt havneavsnitt.

– Det skal utarbeides en samarbeidsavtale som avklarer ansvars- og oppgavefordeling, samt økonomiske forhold. Det legges til grunn et prinsipp om at alle utgifter knyttet til at kommunen overtar deler av Sortland havn sitt ansvar og oppgaver, dekkes av havnekassen, står det i vedtaket.

26. april uttalte havnesjef Rune Monrad til Bladet Vesterålen at man ikke har gått bort fra Kringelbukta som alternativ til nytt havneavsnitt, og at den prosessen vil gå videre. Samtidig er det der stor risiko for forsinkelser, på grunn av merknader som er kommet inn. Håpet er at det et nytt havneområde på Ånstad, Sel havn, vil gå raskere å få realisert.