Dette førte blant annet til skarp debatt mellom undertegnede og varaordfører også i offentlighet.

Statsforvalteren (tidligere fylkesmann) har nå gjennom ei klagebehandling oppheva formannskapets flertall (Ap og Sp) sitt vedtak.

Motforslaget fra Rødt som fikk støtte fra Høyre og Frp og som også bygger på innspill fra den ene parten i saka, har i all hovedsak vist seg å være riktig.

Det er i mange sammenhenger grunn til å være kritisk til statsforvalterens inngripen i kommunene og det skal Rødt fortsatt være. Når det, slik som denne klagesaken, gis tilnærma full støtte til begrunna motforslag som er kommet fra den ene parten i jordlovssaka og et mindretall i formannskapet, er det grunn til å være godt fornøyd.

Fornøyd fordi saka nå skal tilbake for ei bedre saksutredning og fordi det forhåpentligvis kan være ei erfaring som både dagens politiske posisjon og kommunedirektøren kan lære noe av. I denne saka ble til og med befaring til området to ganger avvist av ordfører og varaordfører. Det kan ha bidratt til at alternative veitraseer ikke blei vurdert fra flertallet. Manglende utredning av alternativer er nettopp noe av statsforvalterens kritikk.

Denne saka har vært ei stor belastning for begge partene i prosessen for å komme fram til en alternativ ny vei til en landbrukseiendom. Begge partene har lagt ned mye tid, engasjement og ikke minst økonomi (advokatutgifter). Saka har også hatt andre negative følger i et driftig landbruksområde, også på det personlige plan.

Dette understreker at politisk behandling må være så grundig at begge parter i ei sak må ha tillit til prosessen fram til vedtak. Dette har ikke skjedd i denne saka. Svakhetene i saksbehandling og prosess vil sannsynligvis også koste kommunen en god del økonomisk.