1. september opplyste vegvesenet at Skanska Hålogalandsvegen står igjen som eneste tilbyder på prosjektet som er beregnet å koste inntil 18,3 milliarder kroner. Både Via Borealis og Nordland Forbinde har trukket seg fra konkurransen.

– Dette viser bare at det vi advarte om i forkant, om at kontrakten var for stor, stemmer. Det blir for komplisert og risikoen blir for stor for bedriftene, uttaler Martin Grønnslett til NRK.

Det at kun én aktør skal stå for utbyggingen er blitt kritisert, blant annet fordi det utelukker norske entreprenører som ikke klarer å konkurrere med utenlandske selskaper.

Når man nå står igjen med kun den ene aktøren, mener Grønnslett at man må stoppe hele prosjektet og dele opp kontrakten i mindre deler.

Han medgir overfor NRK at det kan skape usikkerhet og forsinkelse, men ikke veldig store forsinkelser.

– Nå har vi ikke en reell konkurranse, sier Grønnslett til kanalen.

Direktør i EBA Nord-Norge, Stein Windfeldt, uttaler til NRK at han håper Statens vegvesen klarer å fullføre den tilbudsprosessen de nå er i gang med.

– Det hadde selvsagt vært enklere med flere tilbydere, men arbeidet er nå kommet veldig langt og byggherren vet selv veldig godt hvor prisnivået skal ligge.

Han påpeker at mange underentreprenører og leverandører trenger at prosjektet kommer i gang.

– Hvis prosessen stopper opp nå er jeg også redd vi vil kunne få mange års forsinkelse på dette vegprosjektet som er så viktig for denne regionen, sier Windfeldt.