– Vi må stå i det sammen når det blir bråk, for det blir bråk. Det sa statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre til Arbeiderpartiets landsmøte tirsdag. Budskapet dreide seg om statsbudsjettet, som legges fram 6. oktober, og kan oppsummeres slik: Mange kommer til å bli skuffet.

Bakteppet er krigen i Europa, som har påvirket norsk økonomi. Prisene på mat, strøm og drivstoff har gått til himmels. På toppen av dette har vi fått flere raske renteøkninger, og flere ventes. Pandemien er heller ikke over.

At regjeringa må prioritere hardt, er det ingen tvil om. Pengesekken Ap og Sp rår over tilsier derimot at de bør klare det, selv om det skal strammes inn. I år er statsbudsjettet på nesten 1600 milliarder kroner. Det er fryktelig mye penger. Selv om pengebruken skal noe ned neste år, vil det være rom for å gjøre tydelige politiske prioriteringer, utover ekstraordinære tiltak for å ta Norge gjennom vinteren, holde folk i arbeid og skjerme folks privatøkonomi så langt det lar seg gjøre.

Regjeringa styrer på Hurdalsplattformen. Den inneholder mange og tunge løfter. Blant annet til Andøy. Bakgrunnen for det, er stortingsvedtaket om å legge ned Andøya flystasjon fra 2016. Ap ga den gang Solberg-regjeringa flertall for å legge ned flystasjonen, men forhandlet seg samtidig fram til at staten skulle kompensere for tapet av 350 statlige arbeidsplasser i Andøy med «ekstraordinær statlig innsats». Denne så vi lite til i Erna Solbergs tid som statsminister.

Ap og Sp ble derimot enige om en solid Andøya-pakke på Hurdal. Der ofret som kjent Sp-leder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum flystasjonen i forhandlingene med Støre, etter å ha hauset opp reversering av den omstridte nedleggelsen som en av partiets aller viktigste saker i flere år.

Som et plaster på såret varslet Støre og Vedum at Andøy skal få et fond på 250 millioner kroner, «uten at det skal føre til avkorting av andre tilskudd til kommunen eller hindre tilgang til andre midler». På lista sto også havneutbygging på Andenes til 440 millioner kroner, samt satsing på romindustrien og reiselivet. The Whale, som ventes å bli et fyrtårn i nordnorsk reiseliv, har for lengst søkt staten om 150 millioner kroner, slik at bygginga kan starte.

Nå skal Støre og Vedum legge fram sitt første statsbudsjett. Hvis løftene til Andøy brytes, blir det ikke bråk. Det blir sponhelvete. Se bare på hvor mange år og valg Andøya-saken allerede har ridd Ap som ei mare. Bålet brenner kanskje ikke like kraftig i dag som for noen år siden, men det skal ikke mange ekstra glør til før det er full fyr igjen.

Det var Ap, og kun Ap, som ga Høyre og Frp de nødvendige stemmene for å få Andøya flystasjon vedtatt nedlagt i Stortinget i 2016. Partiet kom inn fra siden, og slo Andøy-samfunnet i bakken. Da partiet inntok regjeringskontorene i fjor høst, var det med plaster i alle farger og fasonger. Hvis Ap følger opp sviket fra 2016 med å rive av plastrene partiet selv hatt satt på, løper de ikke bare fra egne løfter. Da strør partiet mer salt i sårene, og tar sviket til et nytt nivå. Hvis Sp – av alle – tillater det, er farsen komplett.

Så må det jo nevnes: Tenk om Støre og Ap hadde lyttet til alle advarslene om kostnadssprekk for nedleggelsen av Andøya flystasjon og flyttinga til Evenes. I 2016 aksepterte Ap en prislapp for kraftsamlinga på Evenes på 3,5 milliarder kroner. Den eksterne rapporten regjeringa la fram tidligere i år, viser at summen nærmer seg 8 milliarder. Mange tror sluttsummen blir enda høgere. Uansett hvor dette ender, snakker vi om ei ekstraregning på flere milliarder kroner. På toppen av dette må Støre og Vedum finansiere en form for beredskapsbase på Andøya flystasjon til alliert mottak, av ukjent omfang, som man i 2016 ikke trengte. Heller ikke her skortet det på advarsler. Kostnadssprekken i Andøya/Evenes-sagaen, som Ap hele tiden har vendt det døve øret til, kunne finansiert mange tiltak i stramme statsbudsjetter i årene som kommer. Det toget er derimot gått.

Nå handler det om statsbudsjettet for 2023, med midlene regjeringa har til rådighet. Mange er spente på om Ap og Sp skal svikte Andøy igjen – forståelig nok. Svaret får vi snart. Hvis Vedum og Støre holder ord, er fasiten ei startbevilgning til Andenes havn, og at staten går inn i spleiselaget med Nordland fylkeskommune, Andøy kommune og private investorer for å realisere The Whale. Det er ikke mye å forlange. Selv ikke i år.