Lærerne har hatt en lavere lønnsvekst enn de andre ansatte i kommunene og fylkene. Dette skjer samtidig som lærermangelen er kritisk. Nesten hver femte som jobber som lærer i skolen mangler lærerutdanning. Lærernes lange utdanning og brede kompetanse verdsettes så lavt at vi sliter med å rekruttere og beholde lærere.

Streikekravet handler om høyere lønn, men dette er også en prinsipiell streik for skolens framtid og retning. For sjette år på rad er lærerne i skolen lønnstapere. Mange lærere forlater også skolen. 40.000 med lærerutdanning jobber ikke i skoleverket. Samtidig er søkertallene til lærerutdanninga fallende for tredje året på rad.

På denne bakgrunnen er KS sin lønnspolitikk uansvarlig, den er dårlig utdanningspolitikk og den forsterker lærerkrisa i det norske samfunnet. Dette går ut over elevene. Det er KS som må bære ansvaret for lærerstreiken. Ingen av lærerorganisasjonene aksepterte årets lønnsoppgjør og det er en samlet lærerstand som nå er i streik. Rødt Hadsel støtter lærernes kamp for framtida til den norske skolen og hele samfunnet.

Lønnsvilkårene er av betydning å kunne sikre undervisningskvaliteten i vår fellesskole og for å beholde og rekruttere lærere.