Formannskapet fattet torsdag et såkalt prinsippvedtak om Gaia-prosjektet.

I vedtaket heter det at kommunestyret ønsker at Gaia Vesterålen realiseres som prosjekt og at bygget som skal inneholde utstillingene lokaliseres til Sortland. Kommunedirektøren gis fullmakt til å arbeide videre med modeller for realisering av et konteinermuseum. Og kommunedirektøren identifiserer nødvendig ressursbehov til å kunne følge opp Gaia Vesterålen-prosjektet som skissert og innarbeider det inn budsjett- og økonomiplan 2023-2026.

Dette ressursbehovet skal sees i sammenheng med nødvendig oppfølging av arbeidet med Gnist-prosjektet og arbeidet med havnepromenaden.

– En milepæl

– Det er fantastisk å få full støtte fra et samlet politisk miljø i kommunen, og for oss er dette ekstremt viktig. Det betyr at vi kan holde tidsplanen og klare å realisere dette innenfor de rammene vi har. Det er en milepæl, sier Ane Høyem.

Hun var vitne til en positiv debatt om saken i formannskapet, der politikerne var opptatt av bredden prosjektet representerer.

– Dette er jo mye mer enn et konteinermuseum. Det handler også om unge i utenforskap, og utvikling av formidlingsløsninger for barn og unge.

Høyem var spent før saken skulle behandles i formannskapet.

– Ja, det er vi alltid. Man skal aldri ta noe for gitt, og vi lever i en usikker verden. Det er viktig at politikerne i Sortland har slått fast at dette muséet skal bygges her. Nå har kommunedirektøren fått fullmakt til å jobbe videre med dette, sammen med Museum Nord. Dette vedtaket betyr også at vi kan gå til investorer, med tanke på å få hentet inn privat kapital, sier hun.

– Med dette vedtaket er grunnlaget lagt for å kunne gå videre, til stat, fylke og private investorer.

25.000 besøkende i året

Det er et uttalt mål fra Museum Nord at bygget skal stå ferdig i 2025. Et foreløpig anslag at ferdig bygg vil koste om lag 100 millioner kroner.

Det er anslått et besøkspotensial på minst 25.000 personer hvert år, til konteinermuséet. Og ifølge en ringvirkningsanalyse utført av Kunnskapsparken Bodø, anslås det at nettverk og konkrete prosjekter knyttet til etableringen, direkte og indirekte, vil gi om lag 90 nye kompetansearbeidsplasser i Vesterålen.