Denne gangen vil de ha et næringsområde samme sted, dessuten har de lært av reklamen og kaller området Strand Panorama. Panorama betyr vid utsikt. Ennå har alle som bor på Strand vid utsikt over sundet. Ei utbygging langs stranda vil ødelegge dagens panorama. Honnørordet i firmanavnet blir en vits: Næringsområder er ikke turistmål.

Boligområdet falt av trafikkmessige grunner, Statens Vegvesen satte foten ned. Nå viser Pedersen og Mårstad til byplanen: Kommunen har jo selv avsatt dette til næringsområde, sier Pedersen. Vi forventer også at trafikkbildet blir et annet når det skal brukes til næring i stedet for bolig, sier Mårstad. Nevner forresten byplanen at Strand-fjæra brukes til ekskursjoner av elevene på Strand skole?

Ovafor planområdet til Mårstad og Pedersen tar Nordbergveien og Fjellveien trafikken til og fra fylkesveien. Ett t-kryss mellom dem skal ta næringstrafikken fra sjøsida. Det er mulig at byplanen forutså utviklinga av Strand som boligby da et næringsområde blei lagt inn der, men jeg tror Pedersen og Mårstad bygger på planer utgått på dato og ikke på dagens realiteter.

Hvem er så Strand Panorama AS? Pedersen og Mårstad. Selskapet eies av Karma Gruppen AS, hvem er det? Pedersen og Mårstad. (Et usaklig sidepoeng: Karma er et ord fra indisk religion og betyr gode gjerninger. Så veit vi det.) Karma Gruppen har også et selskap for utvinning av kryptovaluta på porteføljen. Det finner de neppe i fjæra på Strand.

Til saka igjen: Strand Panorama er enda et av Sortlandsmodellen for havneutbygging: Fyll ut fra stranda. Alt sammen kostbare prosjekter, og fyll gir sjelden fest. Men hvorfor ser ikke ivrige utbyggere på området mellom Åserøya og Dalsand/Kjerringnesøya, eller er Sigerfjord et fy-ord blant dem?

Åserøya er en solid molo med større fyllmasser enn Børøya, innafor er havnebassenget mer enn hundre meter djupt, det er godt skjerma for de fleste vindretningene, og et poeng til: Ingen konflikter med reindrifta.

Mårstad og Pedersen har altså fullverdige alternativer for næringsområder på østsida av sundet. Ei utbygging på Strand vil nokså sikkert føre til konflikter og uventa problemer med alt fra grunnforhold til styggvær med tungsjø.