Den seneste tiden har regjeringa kommet med flere viktige avklaringer for Forsvaret.

3. februar opplyste forsvarsminister Bjørn Arild Gram at Norge skal bruke 20 milliarder kroner på å kjøpe 54 nye Leopard 2 stridsvogner til Brigade Nord.

Tirsdag denne uka offentliggjorde Gram at Norge skal bruke 12 milliarder kroner på nye maritime Seahawk-helikoptre, som får base på Bardufoss.

Taus om avklaringer

På Andøya venter forsvarsansatte og lokalsamfunn spent på hva framtida bringer for flystasjonen.

Denne uka har Bladet Vesterålen, igjen, stilt forsvarsministeren flere konkrete spørsmål knytta til hvilken aktivitet som er aktuell, samt om omfang og ambisjonsnivå for Andøyas nye rolle som hovedbase for alliert mottak.

Gram viser til at Sp- og Ap-regjeringa har vært tydelig på at evnen til alliert mottak ikke er godt nok ivaretatt i gjeldene langtidsplan som Solberg-regjeringa la fram.

– I Stortingsmelding 10, som vi la frem etter regjeringsskiftet, påpekte vi at det er tatt for stor risiko og at evnen til alliert mottak må styrkes, sier Gram til Bladet Vesterålen.

– Vi jobber nå aktivt med å fastsette et framtidig ambisjonsnivå for militær tilstedeværelse på Andøya i pågående dialog med Forsvaret. Gode løsninger må søkes i balansen mellom Forsvarets behov, allierte forpliktelser, Avinors flyplassdrift, muligheten for lokal næringsutvikling og Andøya Space, sier statsråden.

Han vil ikke svare på om avklaringene kan komme før sommeren, slik tillitsvalgte på Andøya har krevd. Ei heller på om man i verste fall må vente til neste langtidsplan for forsvarssektoren (LTP) skal vedtas i Stortinget neste år.

– Regjeringa vil komme tilbake til nærmere avklaringer når vi er klar for det, sier Gram.

Dette sa han i februar

I midten av februar etterlyste tillitsvalgte ved Andøya flystasjon, nok en gang, avklaringene regjeringa har lovet knyttet til framtida.

I den forbindelse uttalte forsvarsministeren dette til Bladet Vesterålen:

– NATO bygger nå opp evnen til å forsvare alliansens medlemsland. Det skal vi bidra til. Vi må øke kapasiteten til å ta imot og understøtte våre allierte som skal kjempe sammen med oss om Norge blir angrepet. Akkurat hvordan dette vil påvirke Andøya vil jeg komme tilbake til når jeg har fått forsvarssjefens faglige råd, sa Gram.

– Andøya er også relevant når det gjelder militær-sivilt samarbeid innen droner og annen satelittbasert virksomhet. Dette er framtidsrettet aktivitet der Andøya har store muligheter, la han til.

I et intervju med TV2 i februar uttalte for øvrig statsråden at samarbeidet om militær aktivitet i verdensrommet kan utvides, mellom Norge og USA. Her ble det pekt på Andøya.

Bakgrunn

15. november 2016 vedtok Stortinget, med 75 mot 22 stemmer, at Andøya flystasjon skal legges ned sommeren 2023. Da tar de nye P-8 Poseidon-flyene over for de gamle P-3 Orion-flyene. Hovedbasen for maritime patruljefly (MPA) blir da flyttet til Evenes.

Siste tokt med Orion fra Andøya skjer fredag 30. juni i år, altså om cirka tre måneder.

Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, har Støre-regjeringa varslet at Andøya flystasjon likevel ikke skal legges ned når MPA-basen flyttes til Evenes. Hva som skal skje med flystasjonen på Andenes, og de ansatte som fremdeles har arbeidssted der, er derimot i det blå – snart syv år etter vedtaket om MPA-basen.