Det mener Jan Meyer (V) om den cirka 9,9 kilometer lange veien.

– Denne vegstrekningen er i særlig dårlig forfatning og trenger oppmerksomhet fra fylkets vegmyndighet. Veien har et oljegrusdekke som er sundkjørt og trenger vedlikehold. Et omfattende vedlikeholdsarbeid trengs knyttet til stikkrenner og et nytt vegdekke bør prioriteres, skriver Meyer i en interpellasjon til kommunestyret i Kvæfjord 15. juni.

– Befolkningen som bor langs fylkesveg 103 er svært misfornøyd med vegstandarden der i dag. De som bor der har krav på en bedre vegstandard, da mange pendler til butikk og arbeid på blant annet Sortland. Unger skal til Strand skole og Lødingen skole, og må kjøres på en veg som er utfordrende, skriver Meyer og legger til at vedlikeholdssituasjonen på Gullholmvegen er en sak som fortjener at Kvæfjord kommune tar initiativ mot fylkets vegmyndigheter.

Forslaget er som følger: Kvæfjord kommunestyre ber ordføreren ta et initiativ overfor Troms og Finnmark fylkeskommune sin vegmyndighet, som skal ha som mål at vedlikeholdet av fv 103 Gullholmveien nå kan bli prioritert.