Jeg har i over 30 år hatt et nært forhold til Sortland, og nærmere bestemt Øvertoften hvor min svigerfamilie har sine røtter og hvor blant annet min kone og svoger eier en eiendom. Senest for et par uker siden feiret vi 17. mai med slekt og venner på Selnes bygdehus.

Under dette siste besøket på Sortland fikk vi høre om Sortland kommunes planer om en containerhavn midt ute i Sortlandssundet, rett utenfor Bygd og Ånstad.

Min kone og jeg bor på Heistad som ligger ved Eidangerfjorden i Porsgrunn kommune. På vestsiden av Eidangerfjorden, midt mellom Heistad og Brevik driver det interkommunale selskapet Grenland havn, Breviksterminalen. Denne containerhavnen består av 100.000 kvadratmeter til godshåndtering og utelager‚ samt 1200 kvadratmeter til innendørs lagring. Her er det tilrettelagt for LoLo (lift-on/lift-off), RoRo (roll-on/roll-off) og tørrbulk. Merk at Breviksterminalen er liten i forhold til Sortland kommunes planer om en containerhavn på hele 400 mål ute i Sortlandssundet.

Les også

Hva forteller vi ungene våre når vi fyller fjæra deres med betong?

Som bystyrerepresentant i Porsgrunn kommune og tidligere leder av Fellesforum for Heistad, Brattås og Skjelsvik, en paraplyorganisasjon for ulike lag og foreninger i bydelen Heistad, vet jeg at havnen i Brevik er viktig for næringslivet i Grenlandskommunene, men samtidig må jeg erkjenne at vi politikere aldri skulle ha godkjent Grenland havns planer om å legge containerhavnen der den ligger i dag, av hensyn til befolkningen som bor på Heistad og i Brevik. Utfordringene til kommunen er at den må ha flere «hatter på» i behandlingen av denne typen saker. På den ene siden er kommunen planmyndighet og ønsker å legge til rette for næringsutvikling, men på den andre siden er kommunen også helsemyndighet og skal ivareta miljørettet helsevern ovenfor innbyggerne. I Porsgrunn kommune, kan vi med sikkerhet nå i ettertid, fastslå at kommunen totalt undervurderte støyplagene som har fulgte med når Breviksterminalen fikk tillatelse til å etablere containerhavn virksomhet.

Støyproblematikk, spesielt uregelmessig slagstøy og lavfrekvent støy på nattestid, rundt Breviksterminalen har derfor vært øverst på agendaen til ulike lag og foreninger i Brevik og Heistad i de 20 årene containerhavnen har vært i drift. Lyden forplanter seg lett over vann og spesielt aktivitet på natten har ført til at flere naboer, opptil flere kilometer unna terminalen, har mistet nattesøvnen, opplever redusert livskvalitet og redusert helse.

Grenland havn på sin side har jobbet kontinuerlig med å gjøre forbedringer på Breviksterminalen, for å dempe støy, men har ikke lyktes med å komme i mål med å holde virksomheten innenfor de myndighetspålagte støygrensene. Derfor planlegger Grenland havn nå, etter over 20 år med konstant krangling og klager fra naboer og diverse velforeninger, å flytte en del av containervirksomheten til en ny havn i Frierfjorden, langt unna der folk bor. Og som sagt, Breviksterminalen er liten i forhold til den havnen Sortland kommune nå planlegger å legge ute i Sortlandssundet.

Jeg vil derfor råde havnestyreleder Tove Mette Bjørkmo og alle andre som synes at en containerhavn midt i Sortlandssundet er en god ide, til å sette seg bedre inn i problematikken rundt støy fra containerhavner.

Les også

Slik kan vi ikke holde på: Ny Sortland havn uten snarveier

Støy er faktisk det miljøproblemet som rammer flest mennesker i Norge og svært mange friske leve år går tapt hvert år i Norge på grunn av søvnforstyrrelser som skyldes støy. Derfor må innbyggernes bekymringer knyttet til ulempene med å etablere en containerhavn i Sortlandssundet utenfor Bygd og Ånstad tas på alvor og ikke «feies under» teppe med udokumenterte påstander om at «jeg tror ulempene blir færre enn det folk tror».

Basert på mine erfaringer fra Porsgrunn kommune, så vil jeg si at en slik containerhavn, som nå planlegges på Sortland, bør legges langt unna bebygde områder, nærmere bestemt til et sted hvor aktiviteten ikke er til sjenanse for folk.

Les også

Senterpartiet har ingen troverdighet i havnesaka

Les også

Åpent brev til havnestyret i Sortland: Dette vil påvirke hele befolkningen, og vi er dypt bekymret