Det opplyser Nordlandssykehuset i ei pressemelding tirsdag ettermiddag.

Årsaken er mangel på bioingeniører.

– Vi har over lengre tid hatt utfordringer med å bemanne stillinger ved laboratoriet i Vesterålen. Som følge av sykdom blant eksisterende personell, vil vi i en periode ha begrenset tilgang på akutte tjenester ved laboratoriet på natt. Vi jobber for å løse situasjonen så raskt som mulig, sier Siri Tau Ursin, som er administrerende direktør.

Bioingeniører foretar nødvendige analyser av blodprøver knyttet til utredning og oppfølging av pasienter. Begrenset kapasitet på natt, gjør at noen analyser må vente til dagen etter.

– En konsekvens av dette, er at fødeavdelingen midlertidig omgjøres til fødestue. Dette innebærer at flere kvinner blir selektert til å føde i Bodø i tiden fremover. Dette gjelder også kvinner fra Lofoten som er selektert til å føde på Stokmarknes. Alle som har termin den nærmeste tiden, blir kontaktet av sykehuset, sier Ursin.

Pasienter som trenger akutt helsehjelp, skal som vanlig ta kontakt med fastlege, legevakt eller medisinsk nødtelefon (113).

Noen flere pasienter vil kunne oppleve at de må overføres til annet sykehus etter innledende undersøkelser.

– Det er svært viktig at pasienter ikke venter med å søke helsehjelp dersom en akutt situasjon oppstår. Dette gjelder også fødende. Alt øvrig personell er tilgjengelig på sykehuset, sier Ursin.

Driften ved sykehuset går for øvrig som normalt, og pasienter som har avtaler på sykehuset, skal møte som planlagt.