– Vi har aldri opplevd et så dramatisk og omfattende bortfall av beredskap og helsetjenester. Selv under koronapandemien hadde vi trygghet for de aller sykeste og mest sårbare. Den er borte nå, sier Anders Svensson, kommuneoverlege i Bø i ei pressemelding.

På grunn av mangel på personale ved laboratoriet og blodbanken, er disse funksjonene stengt på kveld og natt. Av den grunn er fødeavdelingen ved Nordlandssykehuset Vesterålen nedgradert til en fødestue. Fødende er imidlertid ikke den eneste gruppen som rammes av kuttet.

– Legene ved sykehuset har gitt fastlegene og legevakten en liste over pasienter de må sende videre til Bodø. Det er hjerteskjærende lesing, for det handler om de virkelig syke og svake, sier Astrid Holm, kommuneoverlege i Andøy.

Listen omfatter følgende: Alvorlig syke barn, dialysepasienter, tilfeller med mistanke om hjerteinfarkt, alvorlige infeksjoner, forgiftninger og pasienter med pågående blødning. Disse pasientene sendes nå som hovedregel videre til Bodø, ettersom det ikke er mulig å gi dem forsvarlig behandling uten å kunne ta blodprøver og ha muligheten for å gi blod.

– Dette handler ikke om at et fåtall mennesker et sted i Nord-Norge får litt lengre reisevei. Situasjonen er som om fødeavdelingen for hele Tønsberg ble flyttet til Stavanger, eller at hjerteinfarkt i Ålesund må fraktes til Bergen for behandling, sier Jan Håkon Juul, kommuneoverlege i Vågan i Lofoten.

Kommuneoverlegene stiller seg meget kritiske til at Helseforetaket frasier seg ansvar for helsetilbudet på denne måten.

– I kommunene har vi et sett tjenester vi er lovpålagt å tilby. Ja, det er nasjonal mangel på mange typer helsepersonell. Men i kommunene er vi da nødt til å satse knallhardt på fagmiljø og rekruttering, eller bruke millioner på dyre vikarbyrå, sier Svensson.

Han viser til at vikarbudsjettene innen helse- og omsorg har gitt store overskridelser på mange kommunebudsjetter de siste årene.

– Men vi har ikke noe valg, vi kan ikke bare legge ned fastlegetjenesten eller hjemmesykepleien. At helseforetaket kan frasi seg ansvar på denne måte, og til alt overmål si at det vil vare i månedsvis, er uholdbart, sier Svensson.

– Vi tviler ikke på at ledelsen i Nordlandssykehuset ønsker å opprettholde driften i Vesterålen. Men laben i Vesterålen har vært tynt bemannet over lang tid. Ledelsen i Bodø har ikke klart å snu dette. Nå topper det seg altså i et dramatisk kutt i helsetilbudet for titusenvis av mennesker. Da må man spørre seg om foretaksmodellen der ledelsen sitter 150 kilometer unna i luftlinje faktisk fungerer sier Mette Røkenes, kommuneoverlege i Sortland.

– Det er vanskelig å bygge et fagmiljø når kjøreturen fra den ansatte til ledelsen er nesten like lang som turen mellom Oslo og Bergen, avslutter hun.