Onsdag stilte Synne Hegg Bergan (28) fra Lødingen opp som instruktør for elever i 3. - 5. klasse som ønsker å lære mer om det å gå på ski.

Etter at tilbudet om skitrening har ligget nede i en periode på 10-11 år, blåser Bergan i gang aktiviteten hun selv var en ivrig bruker av under sin oppvekst i hjemkommunen.

– Jeg ønsker å gi noe tilbake. I min oppvekst opplevde jeg å få gode tilbud og solid oppbacking fra skigruppa, sier hun når vi spør om hvorfor hun reetablerer tilbudet om skitrening.

Skilek og teknikk

Så lenge vær og føre tillater det, vil tilbudet om skitrening bli gitt hver onsdag utover vinteren. Noe hardkjør legger Synne Hegg Bergan ikke opp til.

– Det blir en kombinasjon av skilek og teknikktrening. Det skal være artig å komme på treningene, sier Bergan.

På første trening var det ikke mer enn to ivrige løpere som møtte opp, men de var godt fornøyde.

– Å gå på ski er det beste som finnes, slo Martine og Milia fast, før de la ut på sin første organiserte treningsøkt på ski.

Volleyball

Skitrening var imidlertid ikke det eneste nye fritidstilbudet som ble lansert i Lødingen onsdag. I idrettshallen stilte hele 18 ungdommer opp for å være med på å trene og spille volleyball.

Tom Slettbakk står som primus motor for dette tilbudet.

– Ungdommen i Lødingen har etterlyst nye aktiviteter. Det får de gjennom volleyball. Ikke alle er interessert i å spille handball eller fotball, innleder Slettbakk.

Volleyball spilles i utgangspunktet én gang per uke - på onsdag kveld.

– Vi får se hvordan oppmøtet og interessen utvikler seg. Mange fra Lødingen vil gå på videregående skole på Sortland. Der står volleyball sterkt. Da kan det være greit å ha litt erfaring fra trening og spill hjemme i Lødingen. Er det ønskelig kan vi legge inn ei ekstra økt med trening. Det er greit å starte opp en aktivitet som ungdommen ønsker og som jeg synes er artig, avrunder Tom Slettbakk.