Teknisk sjef Terje Kili har sendt over ei orientering fra avdelinga i kommunen som tar seg av byggesaksbehandling – hvor det har oppstått forsinkelser.

Kili skriver at han stadig får tilbakemeldinger fra folk som ikke er fornøyd:

– Årsaken er det de opplever som manglende tilbakemeldinger og sen saksbehandling av søknader om å bygge planlagte prosjekter.

– Jeg er enig i at situasjonen ikke er tilfredsstillende. Folk har grunn til å være mindre fornøyd, slår han fast.

Redusert bemanning

Kili redegjør videre for hvorfor man har havnet i denne situasjonen.

Det har å gjøre med redusert bemanning på byggesak-avdelinga de siste par månedene. Og for å sikre framdrift på større, prioriterte saker har det vært nødvendig å bruke ressurser på disse sakene. Det har gått utover den generelle driften.

Kommunen hadde avtale med en ekstern leverandør som bisto i saksbehandlingen, men den avtalen er nå gått ut på dato. I tillegg har omlegging til nytt sakssystem ført til noen utfordringer.

– Samlet har dette ført til at køen av saker som skulle vært behandlet innenfor gjeldende frister har økt. Jeg kan dessverre heller ikke love noen rask løsning. Årsaken er at vi har flere ansatte som skal ut i nødvendige og gledelige permisjoner. Så i stedet for å ha fem saksbehandler på byggesak, vet jeg i dag at byggesak i mai kun har én saksbehandler tilgjengelig. Det krever harde prioriteringer, skriver Kili.

Eksterne og interne stillinger

Det er likevel noen tiltak på gang som kan bidra til å bedre kapasiteten. Blant annet en ny konkurranse for å kjøpe saksbehandlerkapasitet eksternt.

I tillegg søkte kommunen etter byggesaksbehandlere med frist 15. januar.

– Vi fikk, etter hva vi opplever, flere kvalifiserte søkere og gjennomfører intervju i løpet av denne uken.

Tiltakshavere med mindre prosjekter kan gis anledning til å iverksette tiltaket om kommunen ikke har behandlet saken innen fristen, i tråd med plan- og bygningslovens regler.

– Situasjonen er ikke tilfredsstillende for en kommune som har ambisjoner om vekst. Frem til vi har nødvendig kapasitet, må jeg be aktører og tiltakshavere å smøre seg med tålmodighet.

– I mellomtiden håper vi på godt samarbeid og at ekstern leverandør kommer på plass så raskt som mulig, skriver Kili.