Først må du påse at det rettslig sett er riktig person som sender reklamasjonen. Dette må være kjøper selv, eller noen hun identifiseres med. Advokater vil alltid kunne opptre på vegne av kjøper, og i noen tilfeller for eksempel styret i et seksjonssameie. For å slippe innsigelser i ettertid bør din datter skrive reklamasjonen selv, og ikke du.

Like viktig er det at reklamasjonen sendes til riktig mottaker. Det er tilstrekkelig at den sendes til forsikringsselskapet. Eierskifteforsikringen er en form for ansvarsforsikring der kjøper kan velge om kravet skal rettes mot selskapet eller selger jf. forsikringsavtalelovens § 7-6 første ledd. Forsikringsselskapet plikter for øvrig å varsle selger når kravet er mottatt.

Forsikringsvilkårene krever at reklamasjoner sendes direkte til selskapet. Gjennom vilkårene har selger akseptert selskapet som sin representant, og dere kan således fremsette en lovlig reklamasjon direkte til forsikringsselskapet. Dette er forutsatt i flere dommer, og bekreftet i en uttalelse fra Forsikringsskadenemnda av 20. september 2004.

Når det gjelder reklamasjon til megler må du være mer forsiktig. Så lenge megleroppdraget består – til oppgjør er gjennomført og kjøper har fått skjøte – kan du reklamere direkte til megler. Megler regnes da som selgers representant, slik at reklamasjonen også har virkning direkte overfor selger.

Hvis oppdraget derimot er avsluttet og reklamasjonen bare videresendes fra megler, er de lærde uenige om reklamasjonen faktisk er sendt til riktig person. Det høres ut som det foreligger en slik situasjon, og dere bør derfor være litt på vakt.

Lovens hovedregel er at det skal reklameres direkte overfor selger. Mitt råd er at reklamasjonen sendes både til selger og forsikringsselskap. Megler skal ha beskjed hvis noe av kjøpesummen skal holdes tilbake.

Reklamasjoner bør alltid sendes så raskt som mulig.

Advokat Torkel Johnsen

Telefon 913 76 102

[email protected]