– Lørdag 22. juli i Evenes kjørte hun personbil. Hun var ikke tilstrekkelig aktpågivende og varsom idet hun foretok en forbikjøring av bobil, til tross for at sikten fremover var hindret av en bakketopp, hevdes det i et forelegg som kvinnen fikk 1. august.

Boten var på 8.000 kroner, og inkluderte tap av førerkortet i tre måneder. Førerkortet ble beslaglagt på stedet ifølge forelegget. Med andre ord skal hun uansett få førerkortet tilbake 22. oktober.

Forelegget ble imidlertid ikke vedtatt, noe som gjør at saken går til retten. Ifølge berammingslista finner rettssaken først sted 9. november i Midtre Hålogaland tingrett. Det betyr at kvinnen allerede skal ha fått tilbake førerkortet når rettssaken er i gang.

Da gjenstår fortsatt spørsmålet om hun skulle ha blitt fratatt førerkortet – og en bot som nå har økt til 10.000 kroner, siden forelegget ikke ble vedtatt.