Stenges: Denne populære parkeringsplassen må stenges ut året, men vil være åpen i påska. Foto: Nordland fylkeskommune

Fra mandag blir denne parkeringsplassen stengt

ØKSNES: Parkeringsplassen på fylkesvei 821 Frøskelandsfjellet i Øksnes blir stengt fra 15. mars, men er åpen i påsken.

Parkeringsplassen er et kjent utgangspunkt for turer både vinter og sommer. Fra mandag 15. mars blir denne midlertidig stengt, ifølge ei pressemelding fra Nordland fylkeskommune.

– Vi skjønner godt at folk vil bruke det flotte turområdet, men vi er dessverre nødt til å holde parkeringsplassen stengt ut året. Årsaken er at vi trenger den til maskiner og utstyr i vegarbeidene. Vi vil samtidig be om at det heller ikke parkeres langs fylkesvegen, sier byggeleder Kjersti Skog i Nordland fylkeskommune.

Parkeringsplassen vil være åpen i påsken 2021.

– Vis hensyn

På strekningen med anleggsarbeid er det nedsatt hastighet, men det gir ikke anledning til å sette fra seg bilen. Her er det store maskiner langs og på vegen, og det kan være aktiviteter som graving, boring og sprengning.

– Vis hensyn til arbeidene på stedet, sett ned farten, men kjør videre. Det er heldigvis mange flotte turområder i Vesterålen, og så nå håper vi at folk kan finne andre steder med trygge parkeringsmuligheter.

Ny og større parkering

Litt lenger sør er det et annet område som brukes i forbindelse med anleggsaktiviteten.

– Vi har bygget dette for Øksnes kommune som en fremtidig parkeringsplass. Dette er et stort område som vil bli åpnet når anleggsarbeidene er avsluttet. Dermed vil det bli enda bedre parkeringsforhold neste år, sier Skog.

Frøskelandsfjellet: Veiprosjektet vil pågå ut 2021. Foto: Nordland fylkeskommune

Fv. 821 Frøskelandsfjellet/FAKTA

• I 2021 utbedres vi tre områder på strekningen Frøskelandskrysset–Steinlandsfjord.

• Vegen over Frøskelandsfjellet er smal og svingete og en særlig utfordring for tungtransporten. Prosjektet har tre områder på strekningen Frøskelandskrysset-Steinlandsfjord.

Artikkelen fortsetter under annonsen.

• Krysset ved fv. 820 skal omarbeides, svinger/kurver skal rettes ut på begge sider av fjellet, og bredden skal utvides på to kortere strekninger. Dette skal bidra til bedre fremkommelighet og mer forutsigbar transport.

• Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS gjør jobben på vegne av Nordland fylkeskommune. Anleggsstart senhøsten 2020. Arbeidene vil pågå ut 2021.