Må få fast dekke: Veien til Nyksund er til tider i dårlig forfatning. Foto: Svein Arne Nilsen

Vil ha asfalt på Nyksundveien

ØKSNES: – Nå må det jobbes med å få fast dekke på Nyksundveien, sier næringsdrivende i Nyksund, Carl Bjarne Christiansen.

Nyksundveien: Nyksundveien kan se slik ut i perioder, med hull på hull.

Han driver Nyksund Brygge og på sommertid kjører han mye på veistrekningen mellom Myre og Nyksund. Og han kjenner det på kroppen.

Nå mener han at Øksnes kommune bør jobbe for å få lagt fast dekke på veistrekninga fra Høydal til Nyksund.

Må få fast dekke: Næringsaktør Carl Bjarne Christiansen mener at nå er det på tide at man får lagt fast dekke på Nyksundveien. Foto: Svein Arne Nilsen

Må jobbe mot stat og fylke

– Jeg er klar over at det kan være vanskelig for Øksnes kommune å finne penger til å legge fast dekke på Nyksundveien, men jeg mener at kommunen bør jobbe opp mot fylket eller stat for å se om det finnes penger å hente. Når de har klart å få bru til Kveøya i Kvæfjord og har fått fast dekke på veien til Å i Lofoten, må det være mulig å finne penger til å få lagt fast dekke på de få kilometrene vei fra Høydal til Nyksund, sier Christiansen.

Lapper: Næringsaktør Carl Bjarne Christiansen mener det har liten hensikt å stadig drive å lappe på Nyksundveien. Foto: Svein Arne Nilsen

Han har selv merket økende trafikk ut til det tidligere fiskeværet i sommer. Det gir også mer belastning på veien. Å få fast dekke mener han har stor betydning både for næringsdrivende, beboerne og ikke minst for dem som ønsker å besøke stedet.

Ordfører John Danielsen har ingen problemer med å forstå at man ønsker å få en bedre vei utover til Nyksund. Nylig var han sammen med administrasjon og så på veien, og for å diskutere hva som kan gjøres for at den kan forbedres.

– Vi har bedt administrasjon om å utrede ei oppgradering av veien, og ønsker dette framlagt til neste formannskapsmøte, i neste måned. Vi har blant annet sett på om det er mulig å få satt opp nytt autovern fra Kroknes og ut til Nyksund. Vi ønsker samtidig å få rustet opp dekket på moloene som man passerer når man kommer inn til Nyksund. Får man det på plass, vil man kunne få en bedre drenering og hindre at det legger seg vann i veibanen, sier Danielsen.

Har liten tro på å få lagt fast dekke

Når det gjelder fast dekke, tror Danielsen at det kan bli en for stor kostnad for kommunen. Før men eventuelt legger fast dekke, må det gjøres et betydelig grunnarbeid.

– Øksnes kommune har prøvd å få gjort om denne veistrekningen til turistvei for å kunne få tilskudd til veien. Ettersom det ikke er noen gjennomgangstrafikk på den veien, er det ikke mulig å få status som turistvei.