– Vil ligge høyspentkabel i fjorden

Vesterålskraft Nett vil i forbindelse med reparasjon av høyspentlinjene som går over Gullesfjorden være nødt til å strekke høyspentkabel over fjorden mellom Våtvoll og Tverrbakken. Dette medfører at kabelen vil ligge og flyte i vannet fram til den er ferdig skøytet.

– Kabelen vil være merket, og vi vil også ha mannskap i vaktbåt på stedet gjennom natten fram til kabelen er ferdig skjøtet og kan løftes opp.

– Vi ber om forståelse for at dette er et arbeid som må utføres og beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.