Bladet Vesterålen har i tilknytning til en artikkel om avgiftsparkering i Sortland sentrum laga en spørreundersøkelse om avgiftsparkering.

I undersøkelsen ble folk spurt om det bør innføres parkeringsavgift på de mest sentrale parkeringsplassene på Sortland.

260 personer har så langt svart på undersøkelsen, og av disse er 76 prosent mot ei slik avgift. 14 prosent svarer ja, mens 10 prosent er usikker, men synes det bør prøves ut.

I kommentarfeltet på Facebook er det også stor misnøye med forslaget om å innføre parkeringsavgift, men en av få som ikke ser problemet er Silje Ulriksen. Hun skriver at selv om det blir innført parkeringsavgift, ser hun ikke for seg at hun kommer til å slutte å handle i sentrum.

– Jeg har ikke stemt i undersøkelsen, men da jeg leste saka og så alle kommentarene kunne jeg ikke dy meg. Sortland er en by i utvikling, og slik jeg ser det, kommer vi ikke unna en eller annen form for regulering. Ei parkeringsavgift tror jeg vi overlever helt fint. Jeg ser rett og slett ikke problemet, sier Ulriksen.