Ifølge anmeldelsen skal mannen ha kjørt uten å ha gyldig førerkort 28. oktober. 4. november og 9. november 2022.

Opprinnelig fikk han 16.000 kroner i bot for dette. Da boten ikke er vedtatt, går den til retten – og øker da til 19.200 kroner, om mannen dømmes.

Saken kommer opp i Midtre Hålogaland tingrett 14. juni.