For noen år siden gjorde Nordland fylkeskommune en rekke endringer i båt- og fergerutene i fylket. Blant annet ble strekningen Øksfjorden – Holandshamn – Svolvær lagt ned. Ansvaret for å komme opp med et forsvarlig tilbud til innbyggerne i Svartskard og Kvannkjosen var det Lødingen kommune som fikk, med en viss form for økonomisk støtte fra fylkeskommunen.

Transporten langs Øksfjorden ivaretas i dag med rute fredag morgen og kveld, samt søndag ettermiddag. Men ikke lenge. Ordfører i Lødingen, Hugo Jacobsen (Ap), slår nemlig fast at båtruta langs Øksfjorden ikke vil bli videreført i 2023. Årsaken? Det er ikke forsvarlig å bruke om lag 800.000 kroner på å frakte 150-200 personer i året over fjorden for en Robek-kommune.

Per 1. september hadde 91 personer benyttet seg av rutetilbudet, noe som gir billettinntekter på 9.100 kroner. Det er forståelig at en kommune i økonomisk trøbbel sliter med å dekke denne utgiften. Lødingen kommune har ei Robek-gjeld på over 30 millioner kroner, og må ta ned drifta ytterligere i årene som kommer. Det må simpelthen spares der det spares kan.

Det er vanskeligere å forstå ordførerens svar på spørsmål om hva som vil skje med de ni fastboende som fra årsskiftet står uten et kollektivtilbud. – I den grad det er noen som ikke ønsker å bo på vestsiden av Øksfjorden hele året bør de se seg om etter annet bosted, sier Jacobsen til Bladet Vesterålen. Etterfulgt av: – Å drive båtruter som her nevnes er tross alt et fylkeskommunalt ansvar.

Det siste har ordføreren rett i. Og det er det han bør konsentrere seg om, framfor å nærmest oppfordre folk til å rømme fra hus og heim.

Her er det ikke Lødingen kommune som har sviktet. Det er storsamfunnet, som ikke tar seg råd til de som bor i utkanter som dette. Hvis de ansvarlige mener noe med «å ta hele landet i bruk», så må de også gi innbyggerne i veilause bygder muligheten til å bli boende.

En kan mistenke at bosetting på veiløse steder ikke har noen framtid, men vi er vel ikke der at det skal tvangsflyttes fra vestsiden av Øksfjorden? Her skal man tilsynelatende gjøre livet så vanskelig at det ikke lengre vil være mulig å bo der. Vi har eksempler tilbake i tid, både fra Vesterålen og Lofoten, der innbyggere har fått fraflyttingstilskudd fra staten for å forlate. Her får man ikke tilskudd – kun ei oppfordring fra en ordfører om å se seg om etter et annet sted å bo, hvis det blir for ubehagelig å bli værende.

Om tre og en halv måned er dagens transporttilbud langs Øksfjorden historie. Fram til årsskiftet bør politisk ledelse i Lødingen gjøre alt i sin makt for å få fylkeskommunen og staten på banen. Dagens regjering snakket som kjent varmt om både båtruter og distriktene i hele valgkampen. Var dette kun floskler og fjas?

Det skorter ikke på gode argumenter for den politiske ledelsen i Lødingen. Men jobben må gjøres.