– Ung Vesterålen er et tilbud til ungdommer og unge mellom 15 og 24 år som er utenfor skole og arbeid. Siden oppstarten i 2019 har 29 personer deltatt i prosjektet. Målet har hele veien vært å hindre utenforskap blant ungdommer og unge i regionen. Noen har tatt eksamen i enkeltfag, noen har fullført skoleår, mens andre har kommet ut i jobb, arbeidstrening eller tilbake til skolen, skriver Vesterålen regionråd i en pressemelding mandag.

Prosjektet hadde imidlertid nådd sin planlagte ende ved slutten av sommerferien. 31. august skulle det vært over – men nå er prosjektet forlenget ut skoleåret 22/23.

– Ung Vesterålen har vist seg å være et svært vellykket prosjekt der man ved hjelp av skreddersøm har gitt ungdommer et tilbud og vei videre. Nå videreføres prosjektet ut skoleåret med håp om permanent finansiering, skriver regionrådet.

– Skreddersøm

– Prosjektet har vært et samarbeid mellom de videregående skolene og Nav-kontorene i Vesterålen, og Statsforvalteren i Nordland og Sparebankstiftelsen har vært med å finansiere prosjektet. På bakgrunn av erfaringer gjort i forprosjektet og hovedprosjektet ønsket man å forlenge driften, med sikte på avklaring av varige tiltak for målgruppen, står det videre.

Når prosjektet nå har fått penger til å fortsette, er det i et samarbeid mellom Nordland fylkeskommune, kommunene i Vesterålen og Nav.

– Forlengelse av Ung Vesterålen er avgjørende for de ungdommene som er med. Her får de skreddersøm – ut fra deres forutsetninger og kapasitet, de får realisert sitt potensiale og bidra med de brenner for i samfunnet. Rent samfunnsøkonomisk er det veldig viktig at ungdommene lykkes og får hjelp til å komme seg videre med utdanning slik at de har større muligheter for et godt liv og få seg arbeid, sier leder av styringsgruppa, Inge Holm i meldinga.

Jobber videre

I løpet av skoleåret skal fylkeskommunen lande på en endelig løsning på alternativ opplæringsarenaer for NEET-ungdommene i hele Nordland. NEET står for «not in education, employment, or training».

– Dette har vi jobbet hardt for å beholde, og det er samhandling på sitt beste mellom kommune, fylkeskommune og stat. Nå skal vi kjempe for å beholde det permanent, sier Tove Mette Bjørkmo, varaordfører i Sortland kommune.