Denne uka arrangerte Sortland kommune et møte for foreldre og foresatte til elever fra 6. til 10. klasse.

I møtet holdt representanter for politiet, ungdomsskolen og SLT-koordinator innlegg.

Fra politiet fikk de fremmøtte et innblikk i hva som rører seg i ungdomsmiljøet. Det er blant annet en økende trend hvor ungdommene ikke vil snakke med politiet. Dette bød på problemer da politiet skulle etterforske et tilfelle av blind vold i forbindelse med en russefest på Stokmarknes. Først etter at politiet gikk ut i media og ba om hjelp, kunne én person fortelle hva vedkommende hadde observert på stedet.

Politiet oppfordret også de foresatte til å være mer til stede på den digitale arenaen. Det finnes en hel verden i en mobiltelefon, og her er det kjent at det finnes grupper for kjøp og salg av narkotika, og det deles bilder uten samtykke.

Det er samtidig viktig å understreke at alle disse utfordringene ikke omfatter alle elevene i Sortlandskolen. Det er mye flott ungdom i kommunen, som gjør det godt på mange hold, både i idrett, kultur og på skolen.

Likevel, det er mange utfordringer i ungdomsmiljøet, og det gir uheldige utslag. Utfordringene står i kø for politiet, kommunen og ikke minst foreldrene.

En tredjedel av elevene ved Sortland ungdomsskole har 10 dager eller mer i fravær. Det vitner blant annet om at det tøffe ungdomsmiljøet gir seg utslag i elevenes prestasjoner i skolen.

Fra rektor ved ungdomsskolen ble det blant annet opplyst om at det blant noen av elevene hersker ei forherligende holdning til narkotika. Det er også tilfeller hvor skolen er kjent med at foreldre har kjøpt både snus og alkohol til ungene. Skolen er også kjent med at det er avholdt fester hvor elever helt nede i barneskolealder har vært tilstede.

Kommunen, politiet og helsetjenesten har et stort ansvar for å følge opp elevene som er kommet på feil spor. Men det kanskje største ansvaret ligger på foreldre, venner og familie.

SLT-koordinator Randulf Nedrum understreket overfor de fremmøtte på møtet at når ungdommen tyr til rusmidler, er det som regel noe som ligger bak.

De ansatte på skolen er ikke kjent med alt som foregår i ungdommenes liv, og det er derfor urimelig å forvente at lærerne skal være i stand til å oppdage problemer så tidlig som mulig.

Både fra politiet, skoleledelsen og SLT-koordinator ble ett tiltak hevet over alle. Forebyggende arbeid er det beste tiltaket for å komme et belastet ungdomsmiljø til livs.